top of page

Tietoisuusvalmennus palvelut

Mitä ovat Mijama™ tietoisuuspalvelut?

Mijama™ tietoisuusvalmennuspalvelut ovat tietoisuutta avaavaa ja energiapotentiaalia ohjaavaa valmennusta. 

Autan ja tuen valmennuksillani tietoisuuden laajentumisen matkalla olevia, jo tietoisuuttaan avartaneita yksilöitä syventämään ymmärrystä  itsestään ja olemuksestaan moniulotteisena olentona ihmisyydessä.

 

Autan sinua löytämään itsesi kautta sen, miksi sinulla on merkitystä ja miksi olet täällä itsenäsi. Sanoitan ja tuon esille sen mikä sinun on tarve kuulla, jotta jatkat eteenpäin vielä vahvempana, itsellesi armollisena ja kiitollisena siitä, että olet juuri sinä. Muistutan sinua siitä, kuinka ainutlaatuinen olet.  Kysyn sinulta sen, mitä on tarve kysyä ja nostaa esille tietoisesti, jotta alat viedä itseäsi eteenpäin, kohti sellaista elämäntilaa, jossa olet autenttisesti linjassa todellisen olemuksesi kanssa. 

"olet jo kaikkea sitä, mitä tarvitset. Vietä aikaa energiassasi, niin muistat todella, kuka olet."

Mirika Laurila, tietoisuusvalmentaja

tietoisuusvalmennus on tietoisuusmatka itseen.

Millainen tarpeesi ikinä onkin, suuri tai pieni tai jotain siltä väliltä - tietoisuutesi laajentuu, kun koet elämääsi, oivallat ja tunnistat ja hyväksyt itseäsi itsenäsi elämässäsi. Tämä johtuu siitä, että se mikä avautuu sinussa tietoisuuden tasolla, et voi sitä enää "epäoivaltaa". Oivaltamisesi tuo sinut uuteen kohtaan itsessäsi ja muuntaa näkökulmiasi elämääsi. 

Hypnoterapia-tuoteperheelle on luotu kokonaan oma sivustokokonaisuutensa, johon voit tutustua joko suoraan osoitteessa omamo.fi tai tutkimalla ensin Hypnoterapia-vaihtoehtoja täältä.

Ohjaan selkeyteen ja ymmärrykseen, jotta alat toteuttaa sisäisen näkemyksesi mukaista sydäntietoista elämää.

Sisäistä näkemystäsi tukevan, sisäisesti vapautuneen elämän idea on aivan jotain muuta kuin vain, että yksilöllä olisi ainoastaan tarve parantaa itsensä vaivoistaan tai viedä itsensä mahdollisimman kauas helpotukseen hankalista ihmissuhde tai elämäntilannekuvioistaan.

 

Elämän idea on tuoda sinut sisäiseen vapauteen ihmisyydessäsi  päästämällä irti itseä palvelemattomista konsepteista, jotka eivät vastaa luonnollista rakkausälyllisen elämänenergian virtaavuuden ideaa.

Tietoisuutta ja energiaa valmentavaan, tasapainottavaan ohjaukseen hakeudutaan siksi, että...

 • haluat luoda selkeämpää toimintaa arkeesi pelkän tuumailun ja teoretisoinnin sijaan.

 • tarvitset kannustusta, kestävyyttä ja konkretiaa mennä tietyn "vaiheen" / elämäntilanteen yli.

 • haluat syvemmän yhteyden itseesi keskittyäksesi paremmin asioiden täytäntöön panoon.

 • tarvitset ymmärrystä ja selkeyttä henkis-älyllisille teorioille, termeille ja dynamiikoille.

Sinulla saattaa olla tavoite... 

elämän suunnan, sisäisen selkeyden, syvemmän ymmärryksensä lisäämisestä. 

Sinulla saattaa olla tarve aktivoida...

itseparantamisen mekanismisi, tehdä todellisuusloikka tietoisuutesi kehittymisessä tai syventää näkemystä elämääsi muotoilevista valinnoista energian uudelleen optimoinnilla.

Energiassa kaikki on hyvin yksinkertaista, sillä energia noudattaa kvanttimekaniikan ja kvanttifysiikan mukaisia universaaleja lainalaisuuksia.

Etsi aina yksinkertaisinta selitystä kokemillesi ilmiöille. Kokemasi ilmiöt löytyvät energiastasi.

Tietoisuutta valmentava mentori toimii tietoisuutesi ja energiasi peilinä.

 • Mentori pystyy heijastamaan kommunikaatiollaan ja kysymyksillään ajatus- ja tunnemaailmaasi: tahtotilasi, tavoitteidesi, arvojesi, unelmiesi, toiveidesi, tarpeidesi peilinä sen minkä haluat löytää ja selkiyttää itsellesi.

 • Mentori auttaa sinut näkemään todellisuusluomuksesi selkeämmin ja auttaa sinua liikuttamaan itsesi uuteen kohtaan energeettisesti.

Voit hakeutua tietoisuuden ja energian ohjaukseen myös siksi, että haluat saada vahvistuksen johonkin sellaiseen, minkä olet jo tiedostanut kauan tai jonkin aikaa, muttet pystynyt tai osannut navigoida eteenpäin asian tai aiheen osalta uuden näkökulman puuttuessa.

 

Mentoroinnissa saat vahvistusta intuitioosi luottamisen vahvistamiseen tai rakentumiseen.

Luottamus omaan intuitioon, eli tietoon siitä, että kuunnellessa omaa sisäistä näkemystäsi, totuuttasi, yhteyttä sydäntietoisuuteesi, voit saavuttaa sisäistä vapautuneisuutta ja kokea juuri ne asiat, jotka tarvitset ja haluat muotoilla tietynlaiseksi elämässäsi.

5S9A6636.jpg

moniulotteisuuttasi tukevaa Tietoisuusvalmennusta sisäisen näkemyksesi tueksi.

Valmennukseni avaavat yksilöllistä, uniikkia energia- ja tietoisuuspotentiaaliasi niin, että alat käyttää elämänenergiasi elämäntehtäviesi toteuttamiseen.

Kykyni toimia useilla eri energiataajuuksilla sekä tuoda esiin niiden sisältämää informaatiota, lisää yksilön ymmärrystä itsestään, elämästään ja valinnoistaan. Ymmärryksen lisääntyessä omasta kapasiteetista alat käsitellä informaatiota siitä, miten suuntaudut ohjaamaan itseäsi elämässäsi. Tietoisuuteeni on kanavoi monitaajuuksista informaatiota, josta voit hyötyä omalla tietoisuuden laajentumisesi matkalla.

Kun ymmärrys tietoisuutesi luomista kokemuksista ja omasta värähtelystäsi sekä elämän olosuhteista lisääntyy, tietoisuutesi ohjaus suhteessa energiaasi alkaa laajentua välittömästi.

Tietoisuuden laajentuessa, uudet valinnat alkavat ohjaamaan yksilön elämänenergian niihin asioihin, jotka tuottavat hyvinvointia, niin itselle kuin elinympäristöösi heijastuen käytöksen, toiminnan ja ajattelutapojen uudistumisena. Yksilön lähde-energia ja tietoisuuskentän kokonaisuus yhdessä ohjaavat  tietoisuusvalmennusta ja auttavat laajentamaan ja aktivoimaan henkilön käsitystä itsestään ja elämästään.

Mijama™ Lähdekenttä tietoisuusvalmennukset ovat tietoisuuden aktivoinnin, kanavoinnin ja energianohjauksen mentorointi-tekniikka. 

​Tasapainottavaan rakkausälykkyyteen nojaava mentorointitapa kohottaa ja aktivoi asiakkaan elämänenergiaa ja yhdistää kvanttitasolla ne todellisuusulottuvuudet, joihin asiakkaalla on sen hetkisellä tietoisuuden tasollaan, energeettisen potentiaalinsa kehityksen tasolla sillä hetkellä pääsy.

Tämä mentorointi-tekniikka auttaa sinua yhdistämään oman energiasi ja tietoisuuden lähdekenttäsi voimakkaasti lempeäksi enteenpäin vieväksi kokonaisuudeksi. Tietoisuusvalmennus laajentaa asiakkaan tietoisuutta omasta itsestään sekä elämästään sekä aktivoi asiakasta toimimaan elämänenergiansa luonnollisen ohjauksen mukaisesti.​

Tekniikan pohjana on yhdistelmä Mijama™ monitaajuuksisen kommunikaation -tekniikkaa, Sokraattista kysymystekniikkaa, asiakaskeskeistä kohtaamisvalmennusta sekä korkeimman tietoisuuden kanavoitua ohjausta henkilön moniulotteisesta olemuksesta.

"Ilahduttavaa oppimisessa on, että autat itseäsi jatkuvasti kasvamaan uudestaan ja uudestaan optimaalisiin mittasuhteisiisi."
5s9a6566 (1) vaalea.jpg

Kanavointi on luonnollinen kommunikoinnin muoto

"Kun ymmärrät ja hyväksyt itsesi ja sen kuka olet, tämä oivallus transformoi elämäsi sanoin kuvaamattomalla tavalla." 

Kanavointi on....

 • monitaajuuksista kommunikaatiota eli tiedon välittämistä ja siirtämistä ulottuvuuksien ja niiden edustamien elämänmuotojen välillä.

 • ​kuuntelua ja aistimista ulottuvuuksien välissä, antaen sen muokata ymmärrystä, muuntaen sillä hetkellä havaittua todellisuuden tilaa.

 • tiedon lataamista, jossa tavoitetaan moniulotteinen olemus ja ne ulottuvuudelliset versiot, joiden värähtelytaajuuteen on sillä hetkellä virittäytynyt.

Kanavointi toimitetaan joko kirjallisesti tai nauhoitteena 2vrk (48h) sisällä tilauksesta tai voit varata kanavoinnin puhelimitse ajanvarauskalenterista.

Kanavoijana...

 • kommunikoin lähdekenttäsi kanssa, joka on yhteydessä niin korkeampaan tietoisuuteesi kuin rakkausälylliseen tietoisuusverkostoosi.

 • Välitän sinulle tietoisuusverkostosi moniulotteisten elämänmuotojen informaatiota energeettisesti tasapainoisemman elämän edistämisestä, luomisesta ja energeettisestä saavuttamisesta.

 • Autan sinua kuulemaan oman tietoisuutesi viestinnän kirkkaammin.

 • Tuen sinua totuudellisemmaksi tulemisen matkalla itsellesi. 

 • Oivallutan sinua niistä aiheista, jotka kaipaavat uudistamista, jotta alat luoda elämänenergiaasi palvelevan yhteyden tason todellisuuskokemukseesi. 

"neutraliteetti avaa ihmisen uuteen. antaessasi itsellesi luvan päästää irti siitä, mikä ei ole selkeästi linjassa vapautuneen olemisen tilan kanssa, autat itsesi ulos epätosista uskomuksista, joita vapaaehtoisesti olet kantanut mukanasi päivästä toiseen."
5s9a6450 (1).jpg

Energianohjaus tuo sinut sisäisesti vapautuneempaan ja yhtenäisempään tilaan.

Itselle mahdollistettu hoitava lepohetki omassa energiassasi tai tietoisuuttasi valmentava, syvä ja keskusteluun pohjautuva kohtaaminen avaavat neutraliteetin tilan, josta käsin avaudut uudelle.

Neutraalista tilasta käsin näet pidemmälle ja tulet tekemään selkeämpiä valintoja ja raktaisuja oman elämäsi tueksi, pystyt ottamaan etäisyyttä mieltäsi vaivaaviin asioihin ja tulet kokonaisemmin omaan energiaasi eli omaan olemukseesi läsnäolevaksi.

Neutraliteetin tila johtaa luonnollisesti siihen, ettet enää usko olevasi erillinen kaikesta ja kaikista muista. Alat nähdä yhteyden itsessäsi ja saat yhtenäisemmän näkemyksen myös elämässäsi vallitseviin olosuhteisiin.

Et siten usko enää olevasi enemmän tai vähemmän kuin kukaan toinen vaan tiedät, tunnet olevasi juuri omassa kohdassasi, keskellä omaa energeettistä evoluutiotasi, omaa energiaasi ja tietoisuuttasi tutkien, ja kokemuksistasi oppien.

Et voi tehdä missään muodossa virheellisiä valintoja, jotka eivät olisi relevantteja elämäsi kehittymisen kannalta.

Olet siis samalla tavalla itsenäsi, elämäsi kokemisen matkalla, aivan kuten kuka tahansa muukin. Sinä olet syy elämällesi. Ollen samalla se kehityksen ja kasvun värähtelevä osa, joka kehittyy oivalluksien ja muutoksen kautta jatkuvasti ja on yhteydessä kaikkeen ja kaikkiin.

ala olla se versio itsestäsi, jonka haluat elämääsi.

Panosta siihen, että opit tuntemaan oman energiajärjestelmäsi eli lähdekenttäsi. (Lue lisää lähdekentästä ja tietoisuusverkostosta)

 

Oppiessasi tuntemaan lähdekentässäsi vaikuttavat tekijät ja oppiessasi työskentelemään oman energiasi kanssa, tulet viemään elämääsi eteenpäin itsellesi relevantilla tavalla. Olet valmis kuuntelemaan itseäsi ja muotoilemaan elämääsi itseäsi voimaannuttavaan ja eheään muotoon. Koska luet tätäkin tekstiä, olet parhaillaan kehittymässä ja kasvamassa ihmisyydessäsi elämiseen, jossa on aitoa yhteyteen saattamisen (intergraation) kokemusta.

Kannustan sinua ilahduttamaan itseäsi oppimiskyvylläsi kaikesta mahdollisesta, mikä vaan missäkin hetkessä resonoi juuri sinulle, huolimatta yhtään kenenkään muun mielipiteistä.

Anna itsellesi mahdollisuus opiskella ja innostua kaikesta oppimisesta ja tekemisestä, joka inspiroi, vie sinua eteenpäin elämässäsi ja antaa sinulle ja vain juuri sinulle mahdollisuuden kehittyä olemaan se kuka haluat olla. 

“Not all those who wander are lost.” J.R.R Tolkien
5s9a6433.jpg

20 vuotta Ouija työskentelyä

Sinä olet sessioon paikalle kutsuttavien energioiden ja opastajien lähde, sillä värähtelysi määrittää tietoisuusverkostosi yhteyspisteet.

20 vuoden aikana syventämäni kokemuksen ja universaalin viisauden kautta tiedän, että Ouija työskentely on lempeän intuitiivista ja käyttäjälähtöistä tietoisuutensa valmentamista. Se on samanaikaisesti rentoa, helppoa, käyttäjäystävällistä ja hauskaa!

Ouija on energeettinen tietoisuuden laajentamisen työväline, jonka kautta kommunikoit oman tietoisuusverkostosi kanssa. Ouija-sessiossa osoitin liikkuu oman energiasi avulla laudan päällä kysymyksiin vastaten. Ainoa merkittävä asia sessiossa on oikeanlainen kysymystekniikka ja opetan sen sinulle ilolla. Lue lisää Valo Ouija -palveluista.

Olen vastaanottanut 20 vuotta Ouija-valmennusta moniulotteisilta opastajiltani. 

Opetan Ouija -tietoisuusvalmennussessiossa tietoisuudelleen avoimia yksilöitä tässä ajassa pääsemään vielä syvempään ymmärrykseen itsestään ja olemuksestaan ja yhteydestään kaikkeen mihin yksilöllä on sen hetkisellä tietoisuuden ja energian tasollaan väylä avoinna.

 

Pitkästä kokemuksesta ja vuosia kestäneestä ulottuvuuksien välisten rakkausälyllisten entiteettien valmennuksesta käsin katsottuna, Ouija on moniulotteinen työkalu kaikille, jotka ovat valmiita laajentamaan ja avartamaan omaa tietoisuuttaan moniulotteisuudesta, rakkausälyllisyydestä, synkronioista ja koherenssista.  

Autan tietoisuusvalmentajana ja energian mentorina sanoittamaan session edetessä, miten tietoisuusverkostosi oppaat ja opastajat pystyvät jakamaan informaatiotaan ja opastustaan moniulotteisella tavalla. Opetan myös oikeanlaisen Ouija-kysymystekniikan, jotta sessiossa saadaan nostetuksi esiin mahdollisimman paljon juuri sinulle hyödyllistä informaatiota itsestäsi, tähtijuuristasi, galaktisesta taustastasi, moniulotteisista kytköksistäsi tai elämääsi liittyvistä asioista, joka tukee sinua välittömästi siitä hetkestä eteenpäin polullasi. 

valolauta on energian välikappale vasta kun sille annetaan työskentelyn ohjaustehtävä.

Tilaa oma lautasi ja opiskele itsenäisesti Ouija käyttäjäoppaasta kommunikaatiolaudan kysymystekniikat tai tule Ouija -tietoisuusvalmennussessioon Tampereelle valmennettavaksi. Jos olet tilannut Mijama Ouija laudan verkkokaupasta ja haluat noutamaan valolautasi sessioosi saapuessa, ole yhteydessä ja toteutetaan toiveesi! 

Ouija valolautailun käyttäjäoppaan avulla voit rentoutua tietoisuutesi ohjauksessa ja kyseenalaistaa kaikki aiemmat oletuksesi ja ahtaat säännönmukaisuudet.

 

Käyttäjäopas kumoaa kaikki aikaisemmat ennakkoluulosi sekä homehtuneet ja vanhanaikaiset käsitykset Ouija työskentelyyn liittyen, ja mitä todennäköisimmin ilahduttaa ja rentouttaa sinua työskentelemään vapautuneemmin tietoisuutesi ja tietoisuusverkostosi valmennuksessa kuin koskaan aiemmin.

 

Tarjoan raikkaan ja virkistävän modernin näkökulman moniulotteiseen ja tietoisuuttasi laajentavaan työskentelytapaan Ouijan avulla.

 

Jätä siis kaikki pelkopohjaiset oletuksesi, ajatuksesi ja kuulo/luulo-puheesi sekä teiniaikaiset hassun-hölmistyttävät spiritismi-kokeilusi historialliseen Ö-mappiin. Opi tuntemaan moniulotteiset auttajasi ja tietoisuusverkostosi energeettiset entiteetit modernissa valossa.

bottom of page