top of page
Foggy Lake

universumin ihmisarkkitehtien aika

Moniulotteisuudelleen avautuneet yksilöt ovat alkaneet muistaa tänä aikana, olemme yhteydessä toisiimme hyvin laajassa mittakaavassa. Mittakaavassa, joka käsittää tämän planeetan ja ulottuu kosmokseen. 

Meissä kaikissa on energiaa ja tietoisuutta joka kattaa universaaleja koodauksia ja universaalin tietoisuuden. Nämä yhteydet ja sopimukset ovat sielujemme yhteyksien välillä. Mitä yhtenäisemmin ja rakkausälyllisemmin toimimme omassa elämässämme, sitä paremmin jokainen meistä voi ja luomme myös elinympäristöämme sellaiseksi, että se tukee rakkausälyllistä elämäntilaa.

Olemuksesi on tullut työstämään energeettisen evoluutiosi kehittymistä. Sielusi on hakemassa tästä elämästä erilaisia kokemuksia, erilaisista värähteistä, erilaisten todellisuuskokemusten välityksellä.

Olemme sieluina saapuneet tänne sankoin joukoin kasvattamaan ymmärrystämme useiden eri lajien olemassa olosta. Emme pelkästään Maaplaneetan elollisten lajien tasolla, vaan universaalilla tasolla. Tämä kehittyminen on osa tietoisuuden energeettistä evoluutiota. Jokainen tässä ajassa on aktivoimassa tietoisuutensa laajentumisen avulla DNA:staan kapasiteetin, jonka informaatiorakenne on jo valmiiksi olemassa soluissasi.

 

Jokaisella on kyky aktivoida ja energisoida elämäänsä. Se ei ole vain harvojen ja valittujen etuoikeus.

 

Jokainen täällä on sytyttämässä tietoisuutensa avulla informaation läpivirtauksen kipinän ensin itsessään ymmärtääkseen laajemmin itseään ja sen myötä myös tätä planeettaa ja universumia. Kaikki tekevät tätä jo tiedostaen tai tiedostamattomasti.

Energia ei valitse puolia. Energia on neutraalisti vain energiaa, joka pyrkii laajentumaan erilaisissa ulottuvuudellisissa rakenteissa. Tämä on kvanttimekaniikkaan ja kvanttifysiikkaan perustuva toteamus.

Ainoastaan me ihmisinä annamme energialle ja sen ilmentämille kokemuksille määritelmät, jotta käsityskykymme laajentuisi. Annamme määritelmät omasta sen hetkisestä käsityskyvystämme ja tietopohjastamme käsin. Jokaisen tietoisuudessa (yksilössä) on mekanismi, joka tietää mitä energian ulottuvuuksia koet / käyt läpi samanaikaisesti, jotta saat kaikki tarvittavat kokemukset läpikäytyä ja työstettyä.

"Rakkausälyllinen Tietoisuusverkosto maaplaneetalla  muotoutuu sinun kauttasi tässä ajassa. Jokaisen yksilön korkean tietoisuuden avautumisella ja energiapotentiaalin ohjautumisella epätasapainosta tasapainoon on merkitystä juuri nyt." 
Mother and Daughter by the Lake
Värähtely

Luonnollinen design kaikkialla

Olemme rakentuneet atomeista ja atomit ovat energiaa. Energia värähtelee kaikessa ja kaikkeen joka on olemassa niin fyysisellä kuin metafyysiselläkin tasolla. Energia on universaalia ja rajoittamatonta voimaa, joka virtaa ja värähtelee luonnossa, ihmisissä, eläimissä ja kaikkialla ympärillämme. Yksilöllisesti energiaa ohjataan oman tietoisuuden ja värähtelytaajuuden tason kautta ja tällä voidaan vaikuttaa kaikkeen mikä on muodostunut energiasta. Eli kaikkeen.

tietoisuus

24/7 olemassaolon muotoilija

Tietoisuus on informaation siirtymistä ja välittymistä erilaisten ulottuvuudellisten rakenteiden ja muotojen välissä. Tietoisuus on toiminnanohjausjärjestelmä ja toimintasi on ohjaamasi muutoksen kieli. Tietoinen vastuunotto omasta ajattelustaan, näkökulmistaan ja valinnoistaan käynnistää energiajälkesi eli värähtelytaajuutesi muutoksen elämässäsi. Elämäsi ei muutu, ellet ole ohjaamassa muutostasi tietoisuudestasi käsin.

rakkausäly

Sydäntietoisuuden käyttöliittymä

Rakkausäly on seurausta tietoisuuden avautumisesta ja sydämestä käsin elämisestä. Sisäinen vapaus ja oman elämän selkeys ovat seurausta tietoisena elämisen valinnasta.Rakkausälyllisyyden kautta eläminen on tasapainoisin, voimakkain ja johdonmukaisin toimintatapa tuntea yhteys itseen. Lopulta ymmärrät myös, mitä on aito yhteys vaatii. Sydäntietoisuuden avautuminen tuottaa sen, ettet enää ulkoista elämäsi haasteita, ongelmia tai risteyskohtia omasta luomisvoimastasi,  vaan ymmärrät ja hyväksyt, että kaikki tietoisuutesi luo kaikki kokemuksesi ja siten palvelee kasvuasi kohti koherentimpaa elämää.

Koherenssi

Yhteyskokemuksen teknologiat

Käytät aina elämäntoiminnassasi sitä energiaa, mihin sinulla on sen hetkisellä tietoisuuden kapasiteettisi tasolla pääsy. Jos haluat avautua uudelle tasolle elämässäsi, pelkkä älyllisyys elämän ohjauksessa ei enää riitä. Jokainen yksilö on aina omaan lähdekenttäänsä kytkeytyneen värähtelyn ja tietoisuusverkostonsa lähde. Koherenssin eli yhtenäisyyden toimintakulttuurin sisäistäminen yksilötasolla on ainoa  katalyytti rakkausälykkyyden vallankumouksen tapahtumiseen planeetallamme ylläpidettyihin yhteiskunnallisiin ja kansallisiin rakenteisiin.

Foggy Lake

Yhteys energiasi ekologiaan

"vaivattomin kehittyminen tapahtuu rinnakkain, ei vastakkain, sillä universumi ei ikinä ole vastakkain kanssasi."

Olet ollut energiana olemassa ennen ihmiselämääsi ja tulet olemaan olemassa energiana ihmiselämäsi jälkeenkin. Kaikki todellisuudet ovat jo täällä ja sinä olet täällä poimimassa ideat lähdekentästäsi muotoiltaviksi. Voit kysyä minkä tahansa kysymyksen ja saada merkittävän vastauksen sisältäsi. Tämä on osa lähdekenttäsi luonnetta. (Lue lisää: Mikä on lähdekenttä?)

Kaikkea tietoisuuden ja energian evoluutiota ihmisyydessä yhdistää kaksi asiaa, jotka ovat oivallus ja näkökulmien muutos. Näkökulmien muutokset tapahtuvat meissä kaikissa väistämättä elämämme edistyessä ja jokainen meistä ottaa elämänpolullaan vastaan kokemuksia, jotka johtavat näihin kumpaankin.

 

Usko mihin haluat tai päästä irti uskomuksistasi. Tee kuten tahdot, kunhan valintasi johtaa sinut luovaan, ilahduttavaan ja energisoivaan yhteyteen itsesi ja elämäsi kanssa.

Tietäminen ei ole vielä tekemistä tai olemista, joka näkyykin monen yksilön arjessa niin, että pyritään hakemaan enemmän tietoa ulkoa kuin sisältä. Oivaltaminen ja muutos yhdessä ovat transformaatiota, eli ylittämisen kokemus aiemmasta olotilasta, olosuhteesta, tilanteesta tai kokemuksesta.

 

Odotamme useasti pitkiäkin aikoja olevamme valmiita oivaltamaan tai muuttumaan, vaikka olemme todellisuudessa valmiita jo nyt. NYT.

Ihmisen ajattelun ja toiminnan väliin jäävä tila on epäilys. Ja epäilys nostaa epävarmuutta ja epävarmuus pilaa valmiuden. Lakkaa siis odottamasta ja tuo itsesi tekemisen tai olemisen tilaan NYT. Harjoittele sitä, mitä on olla jo valmis. Harjoitele toimintaa. Harjoitele olemista. Harjoitele oman ajattelusi ja toimintasi välisen tilan tunnistamista.
Kaikki mitä voit tehdä tai olla on ilmaisua siitä, mitä olet, ajattelet, tunnet ja uskot olevan totta sinulle.

"viisautta on se, ettei pyri tyrkyttämään ratkaisujaan sinne, missä ne eivät saa vastakaikua. etsi siis mieluummin innovatiivisia ja yhtä raikkailla ajatuksilla varustettuja, edistyneitä yksilöitä ympärillesi, joiden kanssa boostaat inspiraatioitasi eteenpäin."
Foggy Lake

turva, rauha, rakkaus ja koherenssi

Ihmisillä on 4 inhimillistä perustarvetta, joiden kaikkien toteutuessa ja toistuessa alkaa elää hyvin tasapainoista elämää.

Perustarpeiden toteutumisen edellytyksenä on avoimuus omalle tietoisuudelleen sekä halukkuus oppia ymmärtämään omaa elämänenergiaansa ja sitä mikä toimii elämääsi rakastumisen painovoimana. Sitä mistä se saat kipinäsi ja miten kipinöit energiaasi elämääsi.

Elämänenergia on ihmiskokemuksessa kehon, mielen ja tunteiden energian sekä tietoisuuden yhteys toisiinsa. Nämä yhteydet selkiytyvät ja kirkastuvat tasapainossa elämiseksi silloin, kun näitä kaikkia olemuspuolia yhdistää tietoisuus, jonka annetaan ja sallitaan aktivisesti tuottaa värähtelysi mukaisia todellisuuskokemuksia, oppiaksesi siitä, mikä on sinulle luonnollista ja autenttista tasapainoa juuri sinun elämässäsi.

Yhteys itseen ja tietoisuuteesi syventyvät silloin, kun rakkausälyllisen viisauden taso alkaa operoida yhteensulautuneena elämänenergiana ja aktivoi ohjautumaan sen tekemisen äärelle, jossa on korkein mahdollinen värähtely, jonka itselleen vain rohkenee sallia.

Image by Will van Wingerden
1. Turva

Turva = Fyysinen: olen, tunnen, aistin ja teen.

Ihminen tarvitsee selvitäkseen ja kokeakseen turvaa: vettä, ruokaa, ilmaa, suojaa, unta (tulet psykoottiseksi, jos et uneksi), itsensä ilmaisua ja yhteydenkokemuksia.

2. Rauha

Rauha = Mentaalinen: kommunikoin, kuuntelen, tutkin ja kehityn.

Rauha on mielen lääke. Ihminen tarvitsee rauhaa toimiakseen yhteistyössä fyysisyytensä kanssa ja mennäkseen eteenpäin elämässään.

3. Rakkaus

Rakkaus = Emotionaalinen: ymmärrän, ilmaisen, elän, yhdistän. 

Rakkaus on energian muoto ilman ehtoja. Ravitsemalla  rakkautta päivittäin, elämäsi kaikilla tasoilla tapahtuu yhteyden kokemuksia. Rakkaus energisoi kehoasi. Kehosi on psyko-fysio-akustinen laite, joka reagoi erilaisiin värähtelytaajuuksiin johtuen kehosi vesipitoisuudesta sekä luonnollisesta  elektromagnetismista.

4. Koherenssi

Koherenssi = Henkinen: sisäistän, ylitän, vapaudun, etenen.

Koherenssi tarkoittaa olemisen ja ilmaisun yhtenäisyyttä. Koherenssi on kärsimyksen poissaoloa ajattelusi tai tuntemisesi kautta koetuista ilmiöistä energiassasi. Kokemasi ilmiöt löytyvät aina energiastasi, jolloin etsi aina yksinkertaisinta selitystä ilmiöille suoraan itsestäsi.

bottom of page