top of page
Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 

Tutustu myös vastuunrajoituksiin.

Rekisterinpitäjä

TMI Mijama™
Postiosoite: Listakatu 11 C 14, 33400 Tampere

2

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Mirika Laurila
mirika@mijama.fi
+358 41 433 1089

3

Rekisterin nimi

TMI Mijama™ asiakasrekisteri.

4

Tietolähteet

Asiakas luovuttaa tiedot itse.

5

Rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään ainoastaan mijama.fi ja omamo.fi ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon/viestintään. Henkilötietoja käsitellään markkinointiin, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteriin kerätään tiedot asiakkailta, kun he tulevat Mijama™n asiakkaaksi tai tilaavat palveluita tai tuotteita.

6

Rekisterin henkilötietojen suoramarkkinointitarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä erikseen TMI Mijama™:lle. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille tahoille.

7

Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi
• Osoite (jos kysytty asiakkaalta)
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tilaustiedot
• Suoramarkkinointilupa
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

8

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tiedot asiakkailta, kun he tilaavat TMI Mijama™ tuotteita tai palveluita tai liittyvät sähköpostilistalle.

9

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tilaajan tietoja luovutetaan silloin kolmansille osapuolille, kun tuote tulee esim. tukkurilta tai muulta maahantuojalta. TMI Mijama™ voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa (viranomaiset). Muussa tapauksessa tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

10

Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

11

Rekisterin Vastuunrajoitukset

Näillä Internet-sivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää TMI Mijama™n sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivuilla olevaa yleisluonteista tietoa ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisiin tapauksiin. Tarkempaa tietoa tarjottavista tuotteista ja palveluista saa puhelimitse tai sähköpostilla.
Internet-sivuilla julkaistut tekstit, kuvat ja muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, eikä TMI Mijama™ vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla voi olla linkkejä muihin kuin TMI Mijama™ palveluihin. TMI Mijama™ ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista.
TMI Mijama™ ei vastaa Internet-sivujen oikeudettomasta muuttamisesta tai käyttäjien lisäämistä teksteistä tai kirjoituksista aiheutuneista vahingoista. TMI Mijama™ ei vastaa kuluista, menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden Internet-sivujen käyttämisestä taikka käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä tämän palvelun käytön yhteydessä.

Vastuunrajoitukset

Vastuuvapauslauseke Energianohjaushoidot, Tietoisuusvalmennus, AuraTransformaatio™-hoito ja Mijama™ by Omamo hypnoterapia-palvelut.

Mijama™ palvelut ovat kokonaisvaltaista hyvinvointia täydentäviä ja yhdistäviä palveluita.

Olet palveluiden käyttäjänä vastuussa omasta tilanteestasi. Yksilönä sinun tulee tiedostaa seuraavat asiat:
 

  1. Energiahoidot tai tietoisuusvalmennus tai AuraTransformaatio™ eivät sovellu hoitokeinoksi etenkään kiireellisissä ja akuuteissa sairaustapauksissa tai kiireellisissä ja akuuteissa psyykkistä terveydenhuoltoa vaativissa tapauksissa, kuten psykoosi, skitsofrenia, epilepsia, kliininen masennus tai äskettäin vastaanotettu elektrokonvulsiivinen (E.C.T) hoitojakso, jatkuva huumausaineiden tai voimakkaasti päihdyttävien aianeiden vaikutuksena oleminen. 

  2. ​Energiahoidot tai tietoisuusvalmennus tai AuraTransformaatio™ eivät korvaa virallista ammattimaista fyysisen ja psyykkisen terveyden hoitoa.  

  3. AuraTransformaatio™ ei ole tarkoitettu sairauksien parantamiseen. 

  4. ​AuraTransformaatio™ on tarkoitettu henkilöille, joiden fyysinen ja psyykkinen terveydentila on suhteellisen vakaa. 

2

Vastuuvapauslauseke Mijama™ by Omamo hypnoterapia-palvelut

Olet hypnoterapeuttisten palveluiden käyttäjänä vastuussa omasta tilanteestasi. Yksilön vastuut sisältävät seuraavat asiat:
 

  1. Sinä valitset omasta vapaasta tahdostasi hypnoterapeuttiset palvelut, joita haluat hyödyntää hyvinvointisi ja terveytesi edistämiseksi.

  2. Keskustele tarvittaessa hypnoterapian soveltuvuudesta terveydenhoitosuunnitelmaasi terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Ota tarvittaessa yhteydenottolomakkeen kautta yhteyttä, jos haluat tarkemmin keskustella tilanteestasi ennen hypnoterapeuttisten palvelujen käytön aloittamista. 

  3. Jos sinulla ei ole lääketieteellisesti todettua psykiatrista diagnoosia (psykoosi, skitsofrenia), epilepsiaa, kliinistä masennusta tai et ole äskettäin vastaanottanut elektrokonvulsiivista (E.C.T) hoitoa, tai et ole jatkuvasti huumausaineiden tai voimakkaasti päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena, voit huoletta tutustua hypnoterapian kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistäviin vaikutuksiin.

  4. Tutustu itsenäisesti maailmanlaajuisesti tunnettuihin hypnoterapiamenetelmiin ja niiden kehittäjiin, jotta muodostat tarvittaessa itsellesi riittävän kuvan hypnoterapian hyödyllisyydestä itsellesi.

  5. Mijama hypnoterapia palvelut ovat kokonaisvaltaista hyvinvointia täydentäviä ja yhdistäviä palveluita, joissa hypnoterapeuttisina menetelminä käytetään sekä yhdistellään ICH Hypnosis Training Instituutissa opittuja tekniikoita sekä Dolores Cannonin Quantum Healing Hypnosis Technique -menetelmän Suomessa koulutetun Kvanttihypnoosihoitajan tekniikoita.

​​​
Voit etsiä lisätietoa myös Suomen hypnoosiliiton sivuilta: www.suomenhypnoosiliitto.fi

3

Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia tai elämänhallintasi on kriisiytynyt, voit aloittaa MIELI ry:n Kriisipuhelimesta 09 2525 0111, jos et tiedä kenelle läheiselle tai ammattilaiselle voisit kertoa olostasi.

Itsetuhoiset ajatukset tai elämän kriisiytyminen eivät ole epätavallisia ilmiöitä, mutta niistä on tärkeää kertoa sellaiselle taholle, joka pystyy auttamaan sinua tilanteessasi.

Tutustu myös palveluiden tilaus- ja toimitusehtoihin.
bottom of page