top of page

Tietoisuusvalmennus

Kohtaaminen puhelimitse. Soitan sinulle ajanvarauksesi mukaisena hetkenä.


Palvelun kuvaus

Kehitä tietoisuuttasi ja energiaasi rakkausälykkyyteen nojaavan mentorointitavan avulla, joka kohottaa ja aktivoi elämänenergianohjaustasi. Tietoisuusvalmennus on kanavoinnin, energian ohjauksen ja tietoisuuden aktivoinnin mentorointi-tekniikka. Tekniikka yhdistää energeettisen kommunikaation mentorointitavan elämääsi eteenpäin vieväksi laajakaistaksi tuoden ymmärrystä tietoisuutesi ja värähtelysi välittämästä kokonaisuudesta. Valmennus laajentaa tietoisuuttasi energiasta, jota ilmennät elämässäsi sekä aktivoi sinua toimimaan suoraviivaisesti, itseäsi tuomitsemattomasti ja lempeästi elämänenergiasi ohjauksen mukaisesti. Tämä rakkausälykkyyteen nojaava mentorointitapa kohottaa ja aktivoi elämänenergiaasi ja yhdistää kvanttitasolla ne todellisuusulottuvuudet, joihin sinulla on sen hetkisellä tietoisuuden tasollasi, energeettisen potentiaalisi kehityksen tasolla sillä hetkellä pääsy. *Saat mahdollisuuden oivalluttaa itseäsi ja ymmärtää laajemmin todellisuuden ilmentymistä elämässäsi energeettisestä perspektiivistä. *Halutessasi saavutat ymmärrystä mieltäsi vaivaavista asioista. *Autan sinua intuitiivisesti ja puhtaasti energeettisestä näkökulmasta, jotta saat peilattua niitä asioita, jotka ilmentyvät elämässäsi juuri nyt heijastuksina oman todellisuutesi tilasta.  *Autan sinua näkemään ja kuulemaan oman tietoisuutesi viestinnän kirkkaammin kysymällä tietoisuudeltasi oikeita kysymyksiä. *Tuen sinua itse itsellesi rehellisemmäksi ja totuudellisemmaksi tulemisen matkalla, sillä välillä on haastavaa ja hankalaa nähdä omien rajoittuneiden uskomusmalliensa läpi. *Annan sinulle laajemman perspektiivin tilanteeseesi, jossa koet olevasi jumissa juuri nyt elämässäsi. *Kanavoin juuri sinulle rakkausälyllisen korkeamman tietoisuuden ymmärrystä energeettisesti tasapainoisemman elämän luomisesta ja sen saavuttamisesta sydäntietoisuudesta elämisestä käsin.​ Tekniikan pohjana on yhdistelmä Mijama™ monitaajuuksisen kommunikaatio -tekniikkaa, Sokraattista kysymystekniikkaa, asiakaskeskeistä kohtaamisvalmennusta sekä korkeimman tietoisuuden kanavoitua ohjausta henkilön moniulotteisesta olemuksesta.


Yhteys

+358414331089

mirika@mijama.fi

Listakatu 11, Tampere, Finland

bottom of page