top of page

Lähdekenttä

Mikä on lähdekenttä?
Ilmennät ja käytät vain sitä energiaa, johon sinulla on värähtelysi ja tietoisuuden tasollasi pääsy juuri nyt. Lähdekentässäsi on ihmisyyden uskomusjärjestelmäsi, energiajärjestelmäsi koordinaatit, sielunpolkusi kasvukoodit, galaktinen henkilökoodisi ja tietoisuusverkostosi kytkökset.

Olet omaan lähdekenttääsi kytkeytyneen energian lähde ja energioiden keskittymä. Kaikessa olemassaolossa on kyse kehityksestä, joka tapahtuu todennäköisyyksien välityksellä, jotka ilmentyvät lähdekenttäsi kautta.


Lähdekentän tarina
"12.8.2023 tietoisuuteni herätti aamuyöllä ja muistan ottaneeni vain kännykän muistion esiin uneliaassa tilassa. Kännykän muistioon tallentuivat otsikot Lähdekentästä ja tietoisuusverkostosta.

Palasin muistioon vasta päiviä myöhemmin ja sen myötä kanavoitui Lähdekenttä -kokonaisuus. Lähdekenttä on kokoelma korkeamman tietoisuuteni kautta läpivirrannutta informaatiota. 

Rakas Universumin ihmisarkkitehti, toivon ilahduttavani sinua tämän kokonaisuuden kautta moniulotteisena olentona elämisen monimuotoisuudesta."
"Sisäinen ja ulkoinen rikkaus on koodattuna energiaasi. kykysi ja vastuusi on saada sisäinen yltäkylläisyytesi näkyväksi itsellesi, jotta jakaisit sen värähtelyn myös muiden kanssa."


Mirika Laurila, tietoisuusvalmentaja

1.

lähdekentässäsi ovat kaikki uskomuksesi

2.

Lähdekentässäsi ovat kaikki energian ilmentymäsi

3.

LÄhdekentässäsi on sielusi kasvukoodaus

4.

Lähdekentässäsi on pyhän geometrian koodisi

5.

tietoisuus verkostosi yhteyspisteet ovat lähdekentässäsi
Landscape

1.

lähdekentässäsi ovat kaikki uskomuksesi

Lähdekentässäsi ovat kaikki ihmisyytesi uskomukset. Parantavat ja voimauttavat uskomuksesi, jotka syventävät ymmärrystäsi kokemuksistasi ja vievät sinua eteenpäin elämässäsi. Samoin kuin myös pelkopohjaiset ja rajoittavat/rajoittuneet uskomuksesi, jotka voivat voimakkuudellaan sairastuttaa sinut tai viedä sinut kauemmas elämänvoimastasi. 

Uskomusmaailmassasi elävät omat määritelmäsi, havaintokäsitteesi ja niiden mukaiset todellisuuskokemukset, jotka ovat omia luomuksiasi kaikilla tasoilla. Koet sen, mihin virittäydyt ja mille annat saumattoman huomiosi. Tietoisuutesi käynnistää kokemuksesi, jotta ymmärtäisit luomisvoimaasi. 

Uskomusten mekanismit

 • Mielesi kuljettaa ajatuksesi kehoosi ja luo todellisuuskokemustasi tunteiden ja kehollisten aistimusten välityksellä.

 • Mielen tehtävä on luoda idea ja tarinaa eri tilanteista ja luoda siten energeettisiä sidoksia.

 • Keho on kaikukoppa, joka kokee kokemukset, tallentaa ne solumuistiin.

 • Solut uusiutuvat, jolloin tietoisuuden kehittyessä, soluille annetaan uutta informaatiota ajatustesi kehittymisen välityksellä.

 • Mielesi on energeettinen väylä itseparantumiseesi tämän vuoksi kehotasolla. 

 • Mielelläsi on kuitenkin samalla myös kyky ruokkia "petoa tai demoneja" sisälläsi. Uskomusmaailma, jolla ruokitaan kaikkia tasapainottomia ja läpivalaisemattomia ajatuksia ja itsen ulkopuolelta tulleita ydinuskomuksia, pitää yksilön sairaana, uupuneena, pelokkaana, väsyneenä, ahdistuneena, stressaantuneena, jne.

Tule siksi versioksi itseäsi, joka resonoi harmonisesti koettavan todellisuuden kanssa.

 • Annettaessa huomio halutulle muutokselle itsessäsi, muunnat todellisuuttasi haluamaasi suuntaan. Silloin antamasi energeettinen panos itsellesi, muuntaa värähtelysi vastaamaan yhtenäisempää kokemusta sisäisen ja ulkoisen maailmankuvasi kanssa.

 • Jos mielesi taistelee haluttua muutosta vastaan, inhimilliset energeettiset muutokset tuntuvat myös käynnistyvän hitaammin ja jähmeämmin. Ongelmasi ratkeaa, kun ymmärrät mitä ongelmasi on palvellut ja mitä se ei palvele enää. 

 • Uskomisella ja luottamisella on eri värähtely tuloksien saavuttamisessa. 

Kaikki minkä uskot olevan totta siinä tietoisuuden tasossa ja sen mukaisessa värähtelyssä, jossa sillä hetkellä olet, on osana kokemuksiasi.

 • Ihminen luo elämäänsä epäharmoniaa ja epätasapainoa oppiakseen mikä opetus kokemusten takana on.  

 • Elämänkokemuksesi tähän mennessä on muistakin elämistäsi hankittujen kokemusten osatotuus sielunpolultasi.

 • Jokainen, joka täällä on ihmisenä, on itse suunnitellut omaan sielunsuunnitelmaansa tietynlaiset oppitunnit. 

 • Tietoisuutesi laajentuessa ja värähtelysi kohotessa enemmän itseäsi palvelemattomia uskomuksia tippuu pois ja kaikista energiaan liittyvistä asioista tulee "liinatumpia", eli suoraviivaisempia ja yksinkertaisempia.

Mitä tietoisemmaksi tulet, sitä vastuullisemmaksi tulet.

 • Et voi "epäoivaltaa" sitä, minkä olet tunnistanut olevan oma todellisuusluomuksesi.

 • Et enää pysty löytämään "syyllisiä kokemuksillesi" itsesi ulkopuolelta.

 • Ymmärrät, että tämä on se lähdekenttäsi tila, jossa tällä hetkellä olet.

 • Tietoisuuden laajentumisen tuki ilmentyy niin, että alkaa luottaa siihen mitä on ja mitä luo... Tämä pätee myös toisinpäin. Alat luottaa itseesi ja tiedät, millaisia kokemuksia et halua luoda itsellesi enää jatkossa.

 • Opit itsestäsi nopeammin ja oppiläksyt, jotka tunnistat saapuvat käsiteltäväksesi nopeammin tietoisuutesi avustuksella.

2.

Lähdekentässäsi ovat kaikki energiasi ilmentymät

Lähdekentässäsi ovat kaikki energeettiset kytköksesi eli suhteesi energian ilmentymiseen ja ilmiöihin joita vahvistat itsesi kautta. Kaikki aiheet, teemat ja ideat, joiden kautta sielusi kehittyy. Kehittymisesi muodostuu energiadynamiikkojen syy-seuraussuhteista, jotka ovat osa sinua. Energiasi palautuu aina takaisin sinulle ja itseilmaisusi paljastaa, mitä ilmiöitä vahvistat energiassasi.

Sinä olet energiasi lähde ja lähdekenttäsi vahvistaa tietoisuutesi avustuksella, että saavutat kaikki tarvittavat kokemukset, jotka energeettisesti todellistat. Jos keskityt rajoitteisiin, rajoitteita luot ja rajoitteiden ilmiöt ilmenevät. Jos keskityt iloon, iloa luot, ilon ilmiöt ilmenevät jne. Pystyt käyttämään ainoastaan sitä värähtelyä, joka on tämänhetkinen sisäisen kehityksesi ja värähtelysi tila ja mikä resonoi sen kanssa yhteneväisesti.

Energiadynamiikat joissa syy-seuraussuhteet muodostuvat ja ilmentyvät ovat mm.

 • materiaaliset / immateriaaliset suhteesi (ihmiset, toimeentulo, terveys jne.)

 • fyysiset tai metafyysiset suhteesi (ideologiat, politiikka, elämänkatsomus, uskonto, filosofia, jne.)

 • energeettiset suhteesi (havainnot, kokeilut, oppiläksyt, kokemukset, transformaatiot)

 • värähtelytaajuutesi vaihteluvälit eli hitaamman ja nopeamman värähtelyn sekä harmonisen ja synkronisen värähtelyn kokemukset.

Maailmankuvasi muodostuu persoonasi värittämästä todellisuuskäsityksestä.

 • Koet maailmaasi tietynlaisten linssien läpi juuri sillä tietoisuuden tasolla, jolla olet. Tietoisuuden laajentuminen on informaation välittämistä ja siirtämistä ulottuvuuksien läpi.  

 • ​Muutat, parannat tai uudistat tietyn energiadynamiikan itsessäsi vasta silloin, kun se on sinun sen hetkisen uskomusperspektiivisi (arvomaailmasi, sopivuuskäsitystesi eli etiikkasi ja moraalisi) mukainen ja olet varma, että se sopii myös määritelmääsi luomastasi todellisuuskäsityksestä.

 • Lähdekenttäsi reagoi siihen, mitä ideologioita, filosofioita ja oppeja, juuri nyt valitset noudattaa tai jalostaa itsessäsi saaden kokemuksia, joilla on sinulle energeettistä informaatiota.

Oppiessasi ja oivaltaessasi mitä luot, energeettinen datasi uudelleen järjestäytyy itsesi välityksellä. 

 • Energeettinen datasi uudelleen järjestäytyy tietoisuutesi käynnistämien kokemusten välityksellä.

 • Mitä enemmän olet oma itsesi, sitä positiivisesti yhtenäisempi (koherenssi) ja vahvemmin omaksesi tunnistettava (resonanssi) todellisuusluomuksesi on.

 • Kaikki tarvittava informaatio on jo saatavillasi tietoisuutesi laajentumisen tueksi. Kaikki vaihtoehdot ovat jo saatavillasi.

 • Tarvitset tietoisuutesi kapasiteettia ja sen laajentumisen joustoa, jotta voit kokea sen, mikä tuo sinua entistä suurempaan selkeyteen.

Elämäsi on katalyytti omalle evoluutiollesi eli energiadynamiikkojesi uudelleen muotoilulle ja uudelleen ohjaukselle.

 • Kokemuksesi ympäristöstäsi evolvoituu, muuttuu, uudistuu ja kehittyy oman kokemuksen välityksellä.

 • Et voi kuitenkaan puskea tietoisuuttasi laajentumaan, sillä se tapahtuu elämäsi välityksellä joka tapauksessa. 

 • Elämäsi transformoituu kun alat olemaan se versio itsestäsi, joka valitset olla. Tämä valintojen tekemisen mahdollisuus luo idean elämäsi selkiyttämisestä ensin ja eniten itsellesi ja sen jälkeen vasta muulle maailmalle.

3.

LÄhdekentässäsi on sielunmatkasi kasvukoodaukset

Lähdekentässäsi on ​sielunsuunnitelmasi eli kehittymisesi ja kasvusi koodaukset. Olet itse suunnitellut sielunsopimuksesi jo ennen kuin olet saapunut ihmiskokemukseesi, jolloin toteutat täysin omaan olemukseesi ja persoonaasi kytkettyä suunnitelmaasi ja valintasi ohjaavat kehittymistäsi.

 

Ohjaat tietoisuutesi avulla "universaalia opintosuunnitelmaasi". Tietoisuutesi siten sallii ihmisyytesi luoda mitkä tahansa sopivat olosuhteet sille, että varmistat täyttäväsi sielunsopimuksesi. Sen, mitä olit sopinut tänne tulleesi tekemään, kokemaan, ymmärtämään ja oivaltamaan elämäsi ja olemuksesi kautta.

Kokemusten kautta sielu muuttaa muotoaan (kehoa ja/tai ulottuvuuksia) kokeakseen ja ilmentääkseen eri näkökulmat kaikesta olevaisesta.

 • Sielusi on energian ilmentymä, joka ei koskaan pääty, koska se ilmentää tietyn otoksen tietoisuudesta.

 • Sielun tehtävänä on kokea energian eri tiheydet ja niiden ilmentymät välillä yhdessä ja välillä erikseen (fyysisyys/metafyysisyys).

 • Sielu kehittyy, kun se kokee riittävästi näkökulmia (perspektiivejä) erilaisissa ulottuvuudellisissa rakenteissa.  

 • Sielu kokee kokemuksensa erilaisissa ulottuvuuksissa. Ulottuvuudelliset rakenteet muodostuvat energian värähtelystä ja värähtelyn laadusta.

 • Sielusi kaikki versiot vaikuttavat toisiinsa samanaikaisesti eli sielun läsnäolon osuus on sama kaikilla moniulotteisilla versioillasi itsestäsi. Tämän vuoksi jokainen moniulotteinen versio itsestäsi on kiinnostunut toisistaan, sillä sielun on voitava integroitua myös matalimmin värähtelevään versioon itseään.

 • Sielu kotiuttaa/palauttaa itseään kokemuksiensa kautta ja jokaisella on yksilöllinen määrä sielunosia kotiutettavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun oppiminen on "täyttynyt" inkarnaatiokierto mm. Maaplaneetalla loppuu, kun sielua ei voi tuoda enempää fyysisyyteen.

Sielu muodostaa ryppäitä eli sielunperheitä jakaakseen kokemukset ja informaation erilaisten ulottuvuudellisten rakenteiden läpi. 

 • Sielu muodostaa ryppäitä ilmentämään kaikenlaiset energianmuodot ulottuvuudellisissa rakenteissa ja erilaisissa värähteissä.

 • Yksilölliset sielut lähtevät liikkeelle sieluryppäästä, joka "syntyy isossa kuvassa" 6. ulottuvuuden geometristen mallien pohjalta. Nämä mallit ilmentävät kosmoksen sen hetkistä kehitystä (moniulotteisuutta).

Sielu kokee eri aika-tila-ulottuvuudellisten tasojen kautta itseään...

 • erilaisista "heijastavista pinnoista", joilla on erilainen muoto, laatu ja koostumus eli värähtely (näkökulmat) 

 • eri ulottuvuudellisilla tasoilla fyysisyyden ja metafyysisyyden ilmentymissä (keho / henki)

 • erilaisissa paikoissa ympäri universumia (ulottuvuudet / eri paikat tähdistössä). 

Tietoisuutesi käynnistää kokemuksesi, jotta varmistat toteuttavasi sielunsopimuksesi. 

 • Sielusi kokee parhaillaan useita elämiä samanaikaisesti eri rinnakkaisulottuvuuksissa hankkiakseen kokemuksiaan. Siksi nk. "entisiä elämiä" ei ole, sillä aikaa ei ole.

 • Tähteläiseksi itsensä kokevat tunnistavat olevansa yhteydessä oman tähtijärjestelmänsä yksittäiseen entiteettiin tai useisiin entiteetteihin jatkuvasti arkielämässään. Tämä on esimerkki siitä, kuinka rinnakkaiset elämäsi ovat moniulotteisesti käynnissä parhaillaan toisaallakin.

 • Tietoisuutesi jakaa sielusi oman olemuksen informaation läpivirtauksen. Mitä korkeampi eli laajentuneempi tietoisuutesi taso on, sitä neutraalimpaa ja harmonisempaa informaation läpivirtauksen ilmentäminen arjessasi on. 

Sielun olemassaolo ilmentää oivalluksen siitä, että kaikki fyysinen on lopulta  vain energiaa liikeessä.

 • Sielusi ei ole korkeimmin värähtelevä osasi, sillä sielusi tutkii ja etsii itseään tietyn määrän kokeakseen yksilöllisen heijasteen  kaikesta olevaisesta ja välittääkseen informaatiota eteenpäin.

 • Sielunpolkusi muodostuu energeettisestä punoksesta, joka hankkii kokemuksia erillisyydestä niin kauan, kunnes se on hankkinut kaiken tarvittavan informaation ja valmis palaamaan osaksi ykseyttä. 

4.

Lähdekentässäsi on pyhän geometrian koodisi

Pyhän geometrian koodiasi eli energiakuviotasi voidaan kuvata myös moniulotteisena olemuksena. Korkein tietoisuus toimii ihmiselle väylänä sellaisen informaatiovirran vastaanottamiselle omasta energiakuviostaan ja aiheistaan, johon yksilöllä ei välttämättä ole mitään aikaisempaa fyysisen mielen tasolla olevaa kosketuspintaa, ymmärrystä tai käsityskykyä.

Lähdekentässäsi oleva energiakuvio on saumaton osa kosmista energiapunostasi. Tietoisuus on itsessään informaation lähdekenttä joka hakee informaatioita samanaikaisesti useilta eri todellisuuden tasoilta.

Lähdekenttäsi on yhteytesi jokaiseen moniulotteiseen todellisuusulottuvuuteen samanaikaisesti.

 • Lähdekenttäsi välityksellä koet ja vastaanotat, luot ja siirrät informaatiota itsesi moniulotteisten versioiden ulottuvuudellisten rakenteiden läpi.

 • Tietoisuutesi ja energiasi virtaa lävitsesi kokemustesi avulla.

 • Energiakuviosi määrittää kehosi energeettisen taajuuden, jolla saavut elämiisi.

 • Energiakuviosi määrittää sen miten kokemasi eri kehot sitovat yhteen informaatiota muutoksista, jotka auttavat sieluasi kehittymään osallistumalla tietoisuutesi käynnistämiin kokemuksiin.

 • Korkeimman tietoisuuden rooli on olla silta kvanttilomittuneen todellisuuden havaitsemiseen ja kokemiseen sekä informaation siirtämiseen ja välittämiseen ajan, paikan ja tilan yli. Tätä on kvanttilomittuminen.

Sisäänkäynti korkeampaan tietoisuuteemme sijaitsee käpyrauhasessa ja on osa nk."metafyysistä mieltämme". 

 1. Korkein tietoisuus tietää jo olevansa henkienergiaa tiheässä rakennelmassa (mm. ihmiskeho)​

 2. Korkein tietoisuus tietää jo olevansa​ sielu kokemassa kokemuksia erilaisten värähtelevien olemustasojen ja olemusmuotojen välityksellä.​

 3. Korkein tietoisuus tietää jo olevansa kuolematon, sillä kaikki on vain värähtelyä eli informaatiota, joka siirtyy ja välittyy ja muuttaa muotonsa sen mukaan, missä se voi muodostaa jonkun uuden olemisen tason ja tilan, ja josta se voi ammentaa lisää informaatiota kokemisen kautta.​

Moniulotteinen olemus muodostuu henkienergian teemasta ja sielunsuunnitelmasta.

 • Henkienergia on puhdasta tietoisuutta, joka ilmaisee sielulle ne muodostelmat, joiden kautta idea kehittymisestä voi toteutua.

 • Muun muassa kotiplaneettasi, galaksi tai ulottuvuudellinen tila, josta energiakuviosi idea on lähtöisin, muodostuu välittömästi, kun alkukipinäsi lähtee ykseydestä.

 • Sielu muodostaa sielunryppäitä, jakaakseen informaatiota vaihtoehtoisista kokemuksien ilmaisutavoista eri elämänmuodostelmien välityksellä, eri paikoissa ympäri universumia.

Saavutat informaatiota olemisen tasoista ja elämänmuodoista energiakuviosi välityksellä. 

 • Energiakuviossasi on väylä moniulotteisiin yhteyspisteisiisi kaikkialla ja kaikissa ulottuvuuksissa. 

 • Sielu jalostaa suunnitelmaansa erilaisten kokemusten kautta löytääkseen ja luodakseen uutta informaatiota universumiin saataville teemansa mukaisesti. 

 • Teemasi sisältää moniulotteisen yksilöllisen ja kollektiivisen informaation kokemisen, siirtämisen ja kehittymisen yhtäaikaisesti. Teemasi on myös rakkauden painovoima elämäntehtäviesi toteuttamiselle. 

 • Energiakuvio ilmentyy ihmisen olemuksen kokonaisuudessa: sielun ja kehon yhdistelmänä (henki-tahto-värähtely), ​sielun ja mielen yhdistelmänä (sielu-viisaus-energia) sekä kehon ja mielen yhdistelmänä (keho-rakkaus-aine).

5.

tietoisuusverkostosi yhteyspisteet ovat lähdekentässäsi

Moniulotteinen tietoisuusverkosto tarkoittaa käytännössä kaikkia niitä energeettisiä kytköksiä, joihin olemme yhteydessä ja joista pystymme itse luomaan sekä saavuttamaan jonkin ilmentämisen tason oman tietoisuutemme avulla. Sinä olet kaikkien tietoisuusverkostosi yhteyksien tasojen yhteyspiste. 

Universumi on responsiivinen ja kvanttilomittunut, jolloin intentiolla (aikeella/aikomuksella) annetaan kaiken energian huomioinnin ja havainnoinnin ohjautuvuudelle voima. Kvanttilomittumiseen perustuva huomiointi yhdistää ne todellisuusulottuvuudet, joihin yksilöllä on sen hetkisellä tietoisuuden tasollaan ja energeettisen potentiaalinsa kehityksen tasolla sillä hetkellä pääsy.​

Yhteytesi tietoisuusverkostoosi on kehityksesi eli sielun saavuttamien kokemuksien tasojen määrän mukainen.

 • Et todellisuudessa käytä mitään muuta energiaa, kuin mihin sinulla on lähdekenttäsi ominaisuuksien mukaisesti pääsy.

 • Tämän vuoksi jokainen yksilö on aina omaan lähdekenttäänsä kytkeytyneen värähtelyn ja tietoisuusverkostonsa lähde. 

 • Kaikki tietoisuusverkostosi energeettiset entiteetit ilmentävät vuorovaikutuksensa oman tietoisuutesi välityksellä.  Katalysaattorina toimii lähdekenttäsi.

 • Mikään vuorovaikutus ei ole sattumanvaraista ja kaikki on tietoisuudesta lähtöisin. 

Sinä olet lähdekentässäsi yhteyspiste tietoisuusverkostosi energeettisiin opastajiisi, oppaisiisi ja opettajiisi.

 • Voit olla opastajista, oppaistasi tai opettajistasi jotain mieltä. Ja huolimatta siitä, olitpa heistä mitä mieltä tahansa, mieli on rajallinen eikä pysty käsittämään tietoisuusverkoston laajuutta. 

 • Vasta kun yksilö on laajentanut tietoisuuttaan riittävästi, hän kokee rakkautta ja ykseyttä. Tämä ykseyden kokeminen auttaa ymmärtämään energiapunokseesi kytkeytyneitä "mentoreita".

 • Tietoisuusverkostossasi on ihmisiä ja entiteettejä erilaisilta ulottuvuudellisilta tasoilta. Vuorovaikutuksellaan he auttavat sinua ymmärtämään laajemmin sen, miksi universumi on niin laaja kuin on.

Tietoisuusverkosto on paljon muutakin kuin yhteyteen palaamista luonnollisen rakkausälyllisen vuorovaikutuksen kanssa.

 • Tietoisuusverkostosi auttaa sinua tekemään aktiivisia elämän valintoja, luomaan tekemistä, toimintaa ja olemista, joka on resonanssissa itsesi ja ympäristösi kanssa. 

 • Tietoisuusverkostosi muistuttaa kokemuksellisesta yhteyteen ja tasapainoon tulemisesta ensin itsesi, moniulotteisuutesi ja yhteysverkostosi kanssa. Moottorina toimii oma sielunsuunnitelmasi ja operatiivinen  lähdekenttäsi.

 • Tietoisuusverkostosi auttaa sinua käsittämään, mitä on rakkausälyllinen osallisuus elämässäsi, joka auttaa, tukee ja parantaa koko elinympäristöäsi ja siten koko ihmiskuntaa ja maaplaneettaa.

​Elämänenergian ja tietoisuuden yhteyteen saattaminen muuttaa arkitodellisuuskokemustasi.

 • Itsensä yhteyteen ja tasapainoon saattaminen käynnistää sen, ettet enää ulkoista mitään elämäsi olosuhteita, sillä sinä olet muutoksen energian aalto kaikessa.

bottom of page