top of page

TIETOISUUDEN JA ENERGIAN MENTORI

"Autan ihmisiä työskentelemään oman laajentuvan tietoisuutensa ja energiansa kanssa sisäisen näkemyksensä mukaisen elämän luomiseksi."

Lähestymistapani ja näkemykseni

Mirika Laurila on tietoisuuden ja energian mentori, joka erikoistunut ohjaamaan yksilöitä todellisuuskokemuksensa uudistumiseen sisäisen näkemyksen selkiyttämisen eli sydäntietoisen ymmärryksen ja rakkausälyllisen toiminnan suoraviivaistamisen kautta.

Mijama™ on suomalainen yritys, joka tarjoaa tietoisemman elämän ja selkeämmän elämänenergian ohjautumisen palveluita. Mijaman toimialoja ovat täydentävät ja ydistävät hyvinvointipalvelut ja luovan alan toteutukset.

5S9A6658.jpg
"Näet asiat siten, millainen itse olet. Et siten, miten ne ovat." - Anais nin

Olen monitaajuuksisen kommunikaation ja syvämuutoksen asiantuntija, joka kommunikoi ympäristönsä kanssa tietoisuuden ohjauksen vuorovaikutteisuudesta todellisuuskokemuksiin. Mentoroin, valmennan ja konsultoin tietoisuuden ja energian mekaniikoista ja autan yksilöitä kuljettamaan monitasoisen ajattelunsa tekemisen tasolle ja tuomaan ideat sydämen ohjauksen kautta toiminnan tasolle.

Hyödynnän elämänenergiaani, eli kompetenssiani ja innostuneisuuttani inspiroidakseni ja ohjatakseni tietoisuuden avautumisen polulla olevia yksilöitä löytämään tasapainottunut ja selkeä näkemys omannäköisen tietoisen elämän  vakauden ylläpidosta ja energian ohjauksen kapasiteetistaan.

Yksilöille räätälöidyn työskentelytapani tavoitteena on, että jokainen voisi saada kokemuksen sisäisen vapautuneisuuden olotilasta ja elämänrauhan kokonaisvaltaisesta kokemisesta. Kuljen mentorinasi rinnallasi valitsemasi osan matkastasi, jotta alat ymmärtää itseäsi kokonaisvaltaisemmin, jotta elämänenergiaasi tukeva toimintasi muuttuu selkeämmäksi ja siten elämänlaatusi paranee radikaalisti.

On hyvin eri asia tietää kuin tehdä tai tietää kuin olla. Siksi tietäminen ei ole vielä tietoisuutta. Kaikkea tietoutta ei voi saada vain yhdessä elämässä ja siksi tietoisuuden laajentumisen polulla matkaava saattaakin miettiä, miten ymmärtää niitä kaikkia opetuksia ja oppiläksyjä, jotka on itselleen asettanut ja luonut.

Autan sinua kirkastamaan todellisen sisäisen näkemyksesi elämänpolkusi muotoilusta selkeämmin. Mitä selkeämpi ymmärrys sinulla on itsestäsi ja energiasta, jota käytät ja välität arjessasi, sitä selkeämmin toteutat oivalluksia elämänpolkusi muotoutumisesta ja valintasi ovat linjassa tietoisuutesi ja energiasi viestinnän kanssa. 

Vapaudut kuormittuneisuudestasi vasta, kun lisäät tietoisesti elämääsi ymmärrystä, tasapainoa, kestävyyttä ja rauhaa tavoilla, jotka avartavat laajentavat tietoisuuttasi ja ohjaavat uudelleen energian käyttöäsi selkeän sisäisen näkemyksen kautta.

"elät sitä mitä luot, ja luot sitä mitä elät." - Dolores Cannon

Tutustu ja löydä sinulle sopiva Mijama palvelu elämänenergiasi tietoiseen ohjaukseen. Palvelut sisältävät tietoisuuden valmennusta, energian ohjauksen ja muotoilun opetusta, luovuuttasi avaavia ja hyvinvointiasi edistäviä konsultaatioita sekä hypnoterapiaa.

Kaikki Mijaman palvelut perustuvat kvanttimekaniikkaan, tietoisuustyöskentelyyn, asiakaslähtöiseen kohtaamiseen sekä terapeuttisen hypno- ja energia-arkkitehtuurin lainalaisuuksia yhdisteleviin tekniikoihin ja siten tarjoavat käytännönläheisen ja tasapainoisen lähestymistavan elämän selkiyttämiseen, ymmärryksen lisäämiseen ja toiminnan aktivointiin arjessa.

 

Tavoitteenani on auttaa sinua löytämään kokonaisvaltaista tasapainoa elämääsi luonnollisilla, monitasoisilla tietoisuuden laajentamisen ja energian ohjauksen menetelmillä.

rakastatko ajatusten kuljetusta ja syvimmätkin moniulotteisuuden tasot läpäiseviä keskusteluja?
Niin minäkin. Silloin, tiedät, että nämä palvelut sopivat sinulle varmasti!
Lue lisää...
Mountains

erikoistuminen

5s9a6574 ilman lautaa.jpg

Mirikan mentorointitapa on suunnattu laajentuvan tietoisuuden avautumisen polulla eläville yksilöille. Hänen asiantuntijuutensa on kohdistettu yksilöille, jotka haluavat edistää oman potentiaalinsa laajentamista värähtelytaajuutensa dynamiikkaa käyttäen. 

Mirikan asiantuntijaroolit ulottuvat tietoisuuden valmennuksen, energian ohjauksen, monitaajuuksisten konsultaatioiden ja hypnoterapian muotoon.

 

Mirika tuottaa myös energeettisen resonanssin mukaan räätälöityjä nettisivuja ja uniikkia, kotimaista Ouija käsityötaidetta yksilöille, jotka haluavat aktivoida ja yhdistää tietoisuutensa, ymmärryksensä sekä kyvykkyytensä elämäänsä palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Moniulotteisen ohjauksen vahvistaminen ja aktivointi.
elämänrauhan aktivoiminen ja kuormituksen vähentäminen ihmisyydessä.
Itsesi näköisen tietoisen ja energeettisen elämän muotoilu.
rakkaus-älyllisen arkitoiminnan ohjaaminen.
Kyvykkyyden synkronointi ja ymmärtäminen.

Elämäntehtäväni

monitaajuuksinen kommunikaatio ja viestintä.

järjestelmäni

9D (Ykseys olemuksena)

Andromeda, Sirius

ja useita muita

tehtäväni

Mentalismin ja rakkausälykkyyden tasapainottaminen.

toimintatapani

Yhdistävä, tutkiva, neutraali, tarkkaileva, käytännöllinen.

Värähtelyni

Oma luomisvoima.

Monitaajuuksinen kommunikaatio.

lahjani

Universaali viisaus, kubismi, tietoisuuden ja energian siltauttaminen.

5s9a6475.jpg
Kenelle sopii

Palvelut sopivat kaikille avoimille yksilöille, jotka etsivät elämäänsä rauhaa, kyvykkyyttä, tasapainoa ja rakkausälyä omannäköisen elämän toteuttamista.

Autan ihmisiä, jotka ovat valmiita työskentelemään itsensä ja energiansa kanssa optimoinnin tietoisen  uudelleen ohjauksen ja -muotoilun eteen. 

 Palvelut ovat heille, jotka haluavat selkeyttä, ymmärrystä ja toimintaa elämänsä ohjautumiseen haluamaansa suuntaan.

miten autan

Tietoisuutesi käynnistää kokemuksesi ja matkasi tasapainoon alkaa vasta selkeyden ja neutraliteetin ymmärtämisestä ja kokemisesta.

Opetan tunnistamaan negatiiviset ja positiiviset energiamallinnokset ja niiden rajatilat.

*

Opetan hyödyntämään neutraliteetin energiaoption siirtymisessä vapaampaan sisäiseen kokemiseen.

*

Opetan kohtaamaan ja hyväksymään elämänenergian dynamiikan ja sisäisen näkemyksen tietoisen ohjauksen siltauttamisen arjessa.

mitä saat

Autan sinua saavuttamaan näkemyksen oman elämäsi ominaisuuksista, kyvykkyydestäsi,  polustasi ja elämäsi merkityksellisyydestä. 

Autan sinua löytämään tasapainotetun ja kestävän yhteyden uniikkiin itseesi, energiaasi ja tietoisuutesi.

Työskentelen kanssasi läsnäolon ja tietoisuuden kautta, jotta opit itsekin  luottamaan oman rakkausälyllisen kokemuksesi kehittymiseen ihmisyydessäsi.

5s9a6496.jpg
Mountains
5s9a6450_4.jpg

Mirika janna maria

MI = Kaunis, RI = Rohkea, KA = Elämän kipinä

 

// Tavut ovat osa andromedalaista sanaleikkiä, jossa jokaisella äänteellä ja tavulla on oma värähtelytaajuutensa ja kertoo yksilöstä, joka tavujaan "kantaa energiassaan".

Synnyin tähän elämään vuonna 1989 voimakkaasti intuitiivisena ja luonnolliset energeettiset lainalaisuudet tiedostavana tähteläisenä. Olen aina luonnollisesti halunnut itseni ja ympäristöni voivan kokonaisvaltaisesti hyvin omassa energiassaan, kehossaan ja elämässään. Perheeni ei koskaan ole ollut millään tavalla henkisesti orientoinut, mutta itse koin jo lapsesta saakka, että "elämässä olemisella" on useita erilaisia ulottuvuuksia.

Tutkivan ja tiedonjanoisen luonteeni vuoksi olen tässäkin elämässä oppinut siitä universaalista rakkausälykkyydestä, joka luo elämäksi kutsumaamme todellisuuskokemusta yksilöllisesti ja yhteisessä vuorovaikutuksessa kokemusten välityksellä.

Olen kotoisin Vaasasta, Pohjanmaalta, jossa olen elänyt suurimman osan elämästäni. 2017 tein vuoden mittaisen työtehtävätasoisen mutkan Kauhajoen kautta lopulta sydämenkotiini Tampereelle vuonna 2018. Elämäni on jatkunut Tampereella luonnosta ja kalastuksesta  syttyvän kumppanini kanssa ihanalla luonnonvesien läheisellä asuinalueella n.10km Tampereen keskustasta.

Olen suurimman osan tästä elämästäni työskennellyt kaupallisella alalla asiantuntijana ja esihenkilönä edeten kaupanalan kehittäjäksi sekä pienten ryhmien valmentajasta suurten kokonaisuuksien uudistajaksi ja suunnannäyttäjäksi. Toimintaohjausten, konseptien ja koulutuskokonaisuuksien luominen, mahdollistaminen ja sisäisten palvelujen muotoilu (niin monimerkityksellinen sana tuo sisäisten palveluiden muotoilu!) ovat olleet työtehtävieni ydin viime vuosina.

Erityisosaamiseni lepää tietoisuuden ja energian prosessien valmentamisessa, kvanttimekaniikkoihin ja kvanttifysiikkaan perustuvassa energeettisessä ohjauksessa, monitaajuuksisessa kommunikaatiossa, läsnäolevassa vuorovaikutuksessa ja elämänenergian aktivoinnissa.

Käytän kompetenssiani etenkin luovien työprojektien parissa tuottaen energeettisiä nettisivuja ja uniikkia suomalaista käsityötaidetta Galaktisten Valo Ouija -kommunikaatiolautojen muodossa. 

Lapsesta nuoreksi kävelytin itseni täysin itsenäisesti opiskellen ensin Valkoisen noidan ja Jumalattaren initaatiopolkujen läpi, ennen kuin astuin tietoisuuden ja energian mentorin jalkineisiin.

Olen jo 10 -vuotiaasta saakka tiedostanut kulkevani henkisen elämänenergian polkua. Olen aistinut ja kokenut elämäni ja maailman ympärilläni lapsesta saakka ihmeellisen rikkaan ja maagisesti muotoutuneiden linssien läpi, eikä tämä ihmeellisen kannatteleva  elämänenergian välittyminen ole missään vaiheessa löytänyt alultaan loppua! Olen tullut tähän elämään jakamaan ympäristööni universaalia, jumalaista viisautta, joka on karttunut elämieni aikana. Elämän voimallisuus on rakkaudellinen voima kaikkialla, eikä rajoitu fyysisyyteen!

Mijama sana tulee etunimieni alkutavuista. Yrityksen nimeksi meinasi ensin tulla Andromeda Energy, mutta vuoden 2017 alussa sain sisäisen ohjauksen, jonka myötä yrityksen nimeksi muotoutui Mijama. Se ilmentää energian materialisointivoimaa, joka välittyy kauttani. 

Mijama tatuoinnilla on myös tarina. Olin nähnyt unia vuosina 2011-2013 naisen hahmosta kädet ylös kohotettuina ja sketsasin kuvan raakaluonnoksen muistikirjaani ylös. Luonnos jäi kansien väliin odottamaan, kunnes tuli aika, jolloin symbolin oli aika tulla näkyviin. Tämänkaltaisen naisen hahmo on löydetty niin patsaissa kuin luolamaalauksissakin ympäri maailmaa useita vuosikymmeniä sitten. ​Hahmo sai oman energeettisen muotonsa käteeni vuonna 2015 kesäkuussa ja 2017 maaliskuussa siitä tuli Mijaman tunnusomainen logo. Logo edustaa energiaa, joka ilmentyy kauttani.

Mountains

sydämeltäni ja ammattitaidoltani kehittäjä.

Ammattinimikkeet

 • Kliininen Hypnoterapeutti DCH, ICH, 2023

 • Itseoppinut verkkosivu designer, 2023

 • LEAN kehittäjä, asiantuntija ja avainhenkilö, 2020

 • Tradenomi, 2017

 • Kaupan alan esihenkilö, 2013

Sertifikaatit

 • Konseptikehittäjä 2024

 • Auravälittäjäkouluttaja 2023

 • Kliininen Hypnoterapeutti DCH, ICH, 2023

 • Kvanttihypnoosihoitaja, 2018 (sert. 2019)

 • Kvanttihoitaja, 2017

 • Tietoisuusvalmentaja, 2017

 • Auravälittäjä™, 2016 (sert.2018, 2020 ja 2023)

 • Energiahoitaja, 2016

Koulutukset ja tutkinnot

 • 3 vuotinen Auravälittäjäohjaaja -koulutus, 2023, joypack.fi 
  • Aloitettu ohjaajakoulutuksena. Huomioitu oma tahtotilani edetä suomalaisen Tietoinen voimaantuminen konseptin kehitykseen.​

 • Deep Hypnotic States of Clinical Hypnosis, 2023, ICH Clinical Hypnosis Institute, ichypnosis.com

 • Diploma of Clinical Hypnosis, 2023, ICH Clinical Hypnosis Institute, ichypnosis.com

 • Foundation studies of Clinical Hypnosis, 2022, ICH Clinical Hypnosis Institute, ichypnosis.com

 • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, 2020, Rastor-instituutti, laaksoharju.fi

 • Itseoppinut nettisivudesigner, 2017-2023, asiakastyöt pienyrittäjille ja suomalaisen kaupallisen organisaation intrakehitystyöt. Lue lisää: Suunnittelupalvelut
  • Viimeisimmät projektit vuodelta 2023:
   • mijama.fi
   • lempeasuunta.fi
   • auringonsäteitä.fi
   • omamo.fi
   • joypack.fi

 • Kvanttihoitamisen peruskoulutus, 2017, Quantia Nordic Quantum Healing, quantia.fi

 • Tradenomi opinnot, 2008-2017, Vaasan Ammattikorkeakoulu VAMK

 • Auravälittäjä -koulutus, 2016, joypack.fi 

 • Kaupan Esimies- ja myynninjohto-tehtäviin valmistava Kaupan alan erikoisammattitutkinto., 2011-2013 K-instituutti (Kesko)

suomen ainoa Ouija tietoisuusvalmentaja

20 vuoden kokemukseni on osoittanut, että “Ouija-lautailu" eli Ouija työskentely on lempeän intuitiivista ja käyttäjälähtöistä tietoisuutensa valmentamista. Se on samanaikaisesti rentoa, helppoa, käyttäjäystävällistä ja hauskaa. Ouija on energeettinen tietoisuuden laajentamisen työväline, jonka avulla kommunikoit omien tietoisuusverkostosi jäsenten kanssa. 

Olen täällä myytinmurtajana kumoamassa ennakkoluuloja sekä homehtuneita ja vanhanaikaisia käsityksiä Ouija työskentelyyn liittyen, toivoen onnistuvani siinä sinua ilahduttavalla ja yksilön tietoisuutensa informaation äärelle rentoutumista edistävällä tavalla.

 

Mentorointi- ja monitaajuuksisen kysymystekniikkani avulla tarjoan raikkaan ja virkistävän modernin näkökulman moniulotteiseen ja tietoisuuttasi laajentavaan työskentelytapaan Ouijalla. Tule Valo Ouija tietoisuusvalmennukseen lisäämään itsetuntemustasi moniulotteisuudestasi tai Ouija valmennuspäivään yhden tai kahden ystäväsi kera ja opi tuntemaan moniulotteiset auttajasi tietoisuusverkostostasi modernissa valossa.

Kuuntele UniversumiPodcast: 
Jakso 77 / Moniulotteinen informaatio
Tuotamme ystäväni Kaisan W Koskisen kanssa UniversumiPodcast nimistä Spotify -keskusteluohjelmaa (jo vuodesta 2019 lähtien) ilahduttaaksemme ja oivalluttaaksemme   hengenheimolaisiamme tietoisuuden laajenemismatkalla.
 
Podissa myös ihania ja upeita podivierailijoita jakamassa tietoisuutensa valoa!

Löydät ilmaisen podcastin Spotifysta.
UniversumiPodcast jaksoja on nyt jo 80 jaksoa kuunneltavissasi! ​
Löydät meidät ja podivieraamme Spotifyn lisäksi myös Kaisan Youtube -kanavalta. Enjoy! ;)
Keskusteluja energiasta, universumista ja tietoisemmasta elämästä.
Aloita kuuntelu ilmaiseksi.
bottom of page