top of page
Image by Will van Wingerden

OIVALTAMINEN ON ASKEL KOHTI

tietoisuuttA

"olemme se versio itsestämme, joka valitsemme olla."
Mirikasta

Sisäinen vapautesi alkaa sisäisestä näkemyksestäsi

Mirika Laurila on mentori, joka erikoistunut ohjaamaan rakkausälyllisen tietoisuuden polulla jo matkaavia yksilöitä selkeyteen, tasapainoon, ymmärrykseen ja toimintaan elämässään ja arjessaan oman tietoisuutensa ja energiansa ohjauksessa.

Sinulle yksilöllisesti räätälöidyillä tietoisuus- ja energia kokonaisuuksilla autetaan ja tuetaan todellisuuskokemuksesi uudistumista kestävällä ja elämääsi tasapainottavalla tavalla.

 

 • Autan sisäisen selkeyden ja elämänenergian aktivoinnin  saavuttamista tietoisuusvalmennuksen, energiaohjauksen ja hypnoterapian avulla.

 • Tuen ideoidesi täytäntöönpanoa ja tietoisuuden avartuneisuuden sekä henkisten teorioiden käytäntöön tuomista arjen tasolle energian uudelleenohjauksen ja kanavoidun monitaajuuksisen kommunikaation kautta.

Sisäisen näkemyksesi painovoima elämänpolkusi ohjauksesta näyttäytyy selkeästi lähdekenttäsi kautta sekä tietoisuusverkostosi vuorovaikutuksen avulla. Mitä selkeämpi ymmärrys sinulla on itsestäsi, sitä selkeämpi sisäinen näkemys sinulla valinnoistasi ja elämästäsi.

Sisäinen vapautuneisuus on seurausta tietoisuuden laajentumisesta ja energeettisestä tasapainosta sekä rakkauden aktivoinnista itsessä, jolloin vapaudut kuormittuneisuudestasi ja lisäät tasapainoa, kestävyyttä ja rauhaa elämääsi.

Olen täällä tukemassa ja auttamassa universumin ihmisarkkitehteja muotoilemaan elämäänsä energiansa kautta tässä ajassa.

Rakkaudella ja tietoisuudella,

Mirika

*Ota seurantaan mijaman ja omamon somekanavat Instragramissa ja Facebookissa: @mijamafinland & @tasapainoon.hypnoterapialla

Tutustu, Miksi on merkittävää tuntea itsensä ja se kuka on omassa energiassaan?

5S9A6636.jpg

Miten tuen universumin ihmisarkkitehteja?

korkean tietoisuuden kasvu ja kykyjen vahvistaminen
fyysisen todellisuuden muutokset näkökulmien uudistuessa
värähtely taajuuden kohoaminen toiminnan aktivoinnilla
vahvan moniulotteisen itsen yhteys ja ilmentäminen arjessa
Saat läsnäolevaa, aidosti moniulotteisesti kohtaavaa tietoisuusvalmennusta.
Saat selkeää, ja johdonmukaista opastusta.
Saat vahvistavaa ja merkityksellistä värähdetyöskentelyä.
Saat galaktisuutesi ja ihmisyytesi siltauttavaa energian ohjausta.

Sinulla on valta ja vastuu vaalia elämääsi, eli elinvoimaisuuttasi ja kapasiteettisi käyttämistä elämäsi toteuttamiseen​.

Selkeys on sitä, että sinulla on kykyä olla samanaikaisesti varma ja ihmettelevä. Selkeys on sitä, että elämän kokonaisuuteesi kuuluu muutoksen energian potentiaali, jota ohjaa rakkautesi toteuttaa itseäsi, itsenäsi. Selkeys on sitä, että haluat viettää aikaa itsesi sen version kanssa, joka säteilee rakkautta, luovuutta, tasapainoa ja elämänvoimaa.

Tarpeisiisi voidaan vastata monella tavalla, riippuu vain siitä, mitä olet kutsunut itsellesi läpielettäväksi, jotta näkisit selkeämmin itsesi, elämässäsi.

 

Avautuminen yhteydelle itseesi sekä tietoisuutesi ohjaus määrittelevät sen, miten valitset elää, mitä saavutat elämäsi aikana ja miten yhdistät elämässäsi ne toiminnot, jotka luovat elämääsi selkeyttä, rauhaa, tasapainoa, rakkautta, vaurautta ja sisäistä vapautta.

Kysyn sinulta, millaisen todellisuuden haluat luoda itsellesi? Kun käytössäsi on vuodessa...

HETKIÄ

ÄÄRETTÖMÄSTI.

365

PÄIVÄÄ.

12

KUUKAUTTA.

52

VIIKKOA.

8760

TUNTIA.

Wild Nature

palautteita palveluista

Tervehdys Mirika, pidin kovasti tavastasi millä kohtasit minut hoidon aikana!
 
Sain paljon ymmärrystä ja tapoja millä voin kohdata itseni,ottaa kokonaisvaltaisesti vastuuta itsestäni ja energiastani. Minua ohjataan lempeästi sekä rakkaudellisesti eteenpäin. Sain selkeän viestin ravistella itseäni päivittäin. Jalat tuntuvat kevyiltä ja hartioissa kiertää veri tosi hyvin. Asia joka sai minut terästäytymään kun mainitsit että mieleni on tosi vahva se todella pitää paikkansa,kun tapahtuu jotakin erityisesti pientä putoan henkisesti 5-vuotiaan tasolle mieli saa yliotteen ja kärsimys  on valmis 
Vointini on tällä hetkeä hyvä ja paranee päivittäin. Vahvasti heräämisen meininki. Tavataan vielä hoidon merkeissä. 
Lämpöisin terveisin sekä kiitoksin Mirika, Eevamaija

Mijama™ palvelut

5s9a6450 (1).jpg

Hypnoterapia Palvelut

Hypnoosissa tietoisuutesi* tekee yhteystyötä kaikkien osiesi kanssa keskittyneessä tilassa, johon menemme luonnollisestikin päivittäin.

Käynnistin hypnotyöskentelyn asiakkaiden kanssa vuonna 2018 heti Kvanttihypnoosihoitajaksi valmistumiseni jälkeen ja olen tähän mennessä auttanut ja tukenut jo satojen hypnotuntien ajan asiakkaitani heidän hypnoterapeuttisilla matkoillaan. ​

 

2022-2023 aikana täydensin hypnoterapeuttista osaamistani myös perinteisen Kliinisen hypnoterapian muodossa ja loin asiakkailleni saavutettavamman ja täydentävän hypnoterapeuttisen kokonaisuuden, jonka avulla jokainen voi tukea omaa elämänpolkuaan ja vahvistaa sekä eheyttää itseään vaikuttavien sisäisten prosessiensa välityksellä.​

Terapeuttina uskon asiakkaaseen, vaikka asiakkaalla ei olisi uskoa itseensä ja hypnoterapialla pystytään kumoamaan mm. minäkuvan parantumista estäviä tai rajoittavia sisäisiä malleja.

Riittää, että sinulla on halu parantaa omaa  elämäntilannettasi, tahto edistää terveyttäsi ja tavoite lisätä hyvinvointiasi optimaaliseen suuntaan. Todennäköisesti haluat tutustua myös hypnoosin määritelmiin*, jotta saat kattavan käsityksen siitä mitä hypnoosi oikein on.

Omamo on toinen sieluntuotteeni, yritykseni Mijaman lisäksi. Aloita sillä Omamo-palvelulla, joka kutsuu sinua juuri nyt eniten ja etene oman intuitiosi ja tarpeidesi mukaisesti. 

 • Oma Energia -hypnoterapeuttiset livezoom -matkat viikoittain ja kuukausittain.

 • Oma Henki - sinulle räätälöity hypnoterapia

 • Oma Voima -hypnoterapeuttiset nauhoitteet oman voiman rakentumiseen ja uudistumiseen

Omamon terapeuttinen hypnoarkkitehtuuri on rakennettu tukemaan jokaisen tasapainoon haluavan yksilön matkaa.

 

 

Luethan myös läpi rajoitteet*, jolloin hypnoterapiaa ei suositella, jotta otat vastuun hyvinvoinnistasi tarvittavalla tavalla.

5s9a6566 (1) vaalea.jpg

Tietoisuus-valmennus Palvelut

On hyvin eri asia tietää kuin tehdä tai tietää kuin olla. Siksi tietäminen ei ole vielä tietoisuutta.

Kaikkea tietoutta ei saada vain yhdessä elämässä ja siksi tietoisuuden laajentumisen polulla matkaava saattaakin miettiä, miten ymmärtää omaa kapasiteettiaan ja kyvykkyyttään moniulotteisesti tai niitä kaikkia opetuksia ja oppiläksyjä, jotka on itselleen asettanut ja luonut.

 • Miksi tiedät tiettyjä asioita luonnostaan, joista ei ole koskaan lukenut tai opetellut mistään aiemmin?

 • Miten ymmärrät ennalta tiettyjä asioita, vaikket ole katsonut tai kuunnellut yhtäkään tiettyyn aiheeseen liittyvää videoita?

Mitä selkeämpi ymmärrys sinulla on itsestäsi ja energiasta ja tietoisuudesta jota käytät ja välität arjessasi, sitä selkeämmin toteutat oivalluksia elämänpolkusi muotoutumisessa ja valintasi ovat linjassa tietoisuutesi ja energiasi viestinnän kanssa.

 

Autan sinua kirkastamaan ja selkeyttämään todellisen sisäisen näkemyksesi elämänpolkusi muotoilusta.  

Vapaudut kuormittuneisuudestasi vasta, kun lisäät tietoisesti elämääsi ymmärrystä, tasapainoa, kestävyyttä ja rauhaa tavoilla, jotka avartavat tietoisuuttasi ja ohjaavat uudelleen energian käyttöäsi selkeän sisäisen näkemyksesi kautta.

Olen monitaajuuksisen kommunikaation asiantuntija ja tietoisuuden valmentaja, joka kommunikoi ympäristönsä kanssa moniulotteisen  tietoisuuden ohjauksen vuorovaikutteisuudesta todellisuuskokemuksiin.

Hyödynnän elämänenergiaani inspiroidakseni ja ohjatakseni tietoisuuden avautumisen polulla olevia yksilöitä löytämään tasapainottunut ja selkeä näkemys omannäköisen tietoisen elämän  vakauden ylläpidosta ja energian ohjauksen kapasiteetistaan.

Yksilöille räätälöidyn työskentelytapani tavoitteena on, että jokainen voisi saada kokemuksen sisäisen vapautuneisuuden olotilasta ja elämänrauhan kokonaisvaltaisesta kokemisesta.

Mentoroin, valmennan ja konsultoin tietoisuuden ja energian mekaniikoista ja autan yksilöitä kuljettamaan monitasoisen ajattelunsa tekemisen tasolle ja tuomaan ideat sydämen ohjauksen kautta toiminnan tasolle. 

Kuljen mentorinasi rinnallasi valitsemasi osan matkastasi, jotta alat ymmärtää itseäsi kokonaisvaltaisemmin, jotta elämänenergiaasi tukeva toimintasi muuttuu selkeämmäksi ja siten elämänlaatusi paranee.

5s9a6433.jpg

Valo ouija  Palvelut

Tutustu Suomen ensimmäiseen, virkistävän moderniin ja käytännönläheiseen Ouija tietoisuusvalmennukseen! 

"Ouija on energeettinen tietoisuuden laajentamisen työväline, jonka kautta kommunikoit henkioppaidesi, valonauttajiesi, edesmenneiden läheistesi, galaktisten opastajiesi ja sinulle tuttujen energioiden eli tietoisuusverkostosi kanssa. Ouija-sessiossa osoitin liikkuu osallistujien energian avulla. Ainoa merkittävä asia sessiossa on oikeanlainen kysymystekniikka ja opetan sen sinulle ilolla!"

Opetan 20 vuoden kokemuksella on, että Ouija työskentely, on lempeän intuitiivista ja käyttäjälähtöistä tietoisuutensa valmentamista ja toimin myytinmurtajana kaikille hölmistyttävän hassuille myyteille ja legendoille, mitä Ouijaan liitetään. 

 

Ouija työskentely on samanaikaisesti rentoa, helppoa, käyttäjäystävällistä ja hauskaa! Opit universaaleista energeettisistä lainalaisuuksista ja energeettisteknisistä mekaniikoista, ja soveltaa tätä tietoa konkreettisesti arkisten asioidesi edistämiseen.

Opetan Ouija -sessiossa tietoisuudelleen avoimia yksilöitä pääsemään vielä syvempään ymmärrykseen itsestään ja olemuksestaan johdonmukaisen kysymystekniikan avulla. Tuon sinulle moniulotteisuutta selkeyttävän sekä kvanttilomittumisen huomioivan näkemyksen Ouija työskentelyyn.

Ouija tietoisuusvalmennuksessa yksilön moniulotteinen opasjoukkosi eli tietoisuusverkostosi "väki", haluaa antaa sinulle elämääsi  opastuksensa ja tukensa.

Opetan sinulle tietoisuusvalmennuksessa oikeanlaisen kysymystekniikan, jotta sessiossa saadaan nostetuksi esiin mahdollisimman paljon juuri sinulle hyödyllistä informaatiota itsestäsi, tähtijuuristasi, galaktisesta taustastasi, moniulotteisista kytköksistäsi tai elämääsi liittyvistä asioista, joka tukee sinua välittömästi siitä hetkestä eteenpäin polullasi. 

Mijama™ valmistaa omalla designillaan kotimaisesta koivuista uniikkeja suomalaisia Valo Ouija kommunikaatiolautoja ja niihin sopivia osoittimia.

 

Verkkokaupasta löydät valmiit Ouija kommunikaatiolaudat ja suomen ainoan kattavan Galaktisen Valo Ouija käyttäjäoppaan tai voit tilata Ouija laudan henkilökohtaisesti valmistettuna juuri sinulle tai lahjaksi sinulle tärkeälle henkilölle. Lautojen kirjasintyyppeinä Mijama kirjaintyyppi, taikakirjaimet ja valokieli + sigilit. 

5s9a6574 ilman lautaa.jpg

Energian ohjaus Palvelut

Haluan inspiroida sinuakin luomaan elämästäsi itsesi näköistä, poistamalla mielesi rajoitteita sekä eheyttämällä omakuvaasi ja sisäistä puhettasi, jolloin alat siirtyä voimallisesti laajentuvasta tietoisuuden tasosta ja sydämestä käsin elämiseen. 

Jotta alat elää kuten ajattelullasi itsellesi opetat, on ideasi ja ymmärryksesi tuotava selkeän toiminnan tasolle ohjaamalla energiasi siihen toimintaan, joka on linjassa tasapainosi kanssa. Saavutat tavoittelemasi värähtelyn tason vasta, kun sisäinen näkemyksesi on yhdistynyt  ja selkeytynyt tietoisesti ja energeettisesti ensin itsellesi.

Olen kulkenut omalla elämänpolullani ensin kaupanalan kehittäjäksi ja lopulta valmentajasta uudistajaksi. Spesialiteettini lepää tietoisuuden valmentamisessa ja kvanttimekaniikkaan sekä kvanttifysiikkaan perustuvassa energeettisessä hoitamisessa, monitaajuuksisessa kommunikaatiossa, läsnäolevassa vuorovaikutuksessa ja elämänenergian aktivoinnissa. 

Kysymykseni sinulle:

 • Miten keskität energiasi arjessasi?

 • Keskitätkö sen jonkin asian poissaolon tai puutteen huomioimiseen?

 • Vai keskitytkö siihen mitä on jo läsnä ja josta nautit tai minkä voit luoda läsnäolevaksi.

Autan, tuen ja ohjaan, miten vastuunottaminen omasta energiastasi, suhteessa ympäristöösi muuntaa todellisuuskokemuksesi vapautuneempaan, sydänlähtöiseen ja rakkausälylliseen olemiseen ja tekemiseen. 

5S9A6658.jpg

Suunnittelu Palvelut

Energeettiset nettisivut palveluillesi, portfolio itsesi esittelyyn maailmalle tai pieni verkkokauppa tuotteillesi?

Suurin osa ihmisistä nykyään selailevat nettiä suoraan tai jopa ainoastaan puhelimelta. Tämän vuoksi mobiilioptimoidut, modernit nettisivut ovat olennainen osa saavutettavuutta silloin, kun halutaan tuoda omat kyvyt, taidot, osaaminen esille. Luotaisiinko sinulle energiasi mukaiset verkkosivut?

Räätälöidyt nettisivu design palvelut, henkilökohtainen verkkosivu valmennus, koulutus ja konsultaatiot ammattimaisten nettisivujen perustamiseen ja ylläpitoon ovat saatavillasi nyt kauttani.

Jo olemassa oleville verkkosivu-asiakkailleni tarjoan myös verkkosivujen  huolenpitopalvelua oman verkkosivun ylläpidon tueksi.

Energeettisesti räätälöityjen verkkosivujen design ja huolenpitopalvelu. Huolenpito palvelukokonaisuuteen sisältyy henkilökohtaista valmennusta, koulutusta ja konsultaatiota ammattimaisten nettisivujen ylläpitoon ja kehittämiseen. Valitse suunnitelmasi ja varaa aika kertoaksesi huolenpitoon ja käytönopastukseen liittyvä tilanteesi.

Kurkkaa suunnitelmat ja ota yhteyttä.

MIllaista selkeydestä KÄSIN ELÄMINEN ON?

Tietämisesi ei ole vielä tekemistä tai olemista.

 

Vasta toimintasi saa energiasi liikkeeseen. Toimintasi ohjaamiseen käytät luovuuttasi ja mielikuvitustasi. Luovuuttasi ja mielikuvitustasi ohjaavat rakkautesi olemiseesi ja tekemiseesi. Saavutat tavoittelemasi värähtelyn tason vasta, kun sisäinen näkemyksesi on yhdistynyt  ja selkeytynyt tietoisesti ja energeettisesti ensin itsellesi.

Olet voimallinen ajattelija. Ajattelu on sitä, millaiseksi tulet ajattelusi kautta.

Olet voimallinen tuntija. Tunteminen on sitä, millaista kokemusta vedät puoleesi tunteidesi kautta.

Olet voimallinen luomisen siltauttaja. Luominen on se, minkä luot todelliseksi mielikuvittelusi kautta.

Näkemyksesi luo elämääsi ja sen seurauksena koet ja ymmärrät sekä omaa lähdekenttääsi että tietoisuusverkostoasi, jonka on luonnollisestikin osallistuttava kokemuksesi muodostumiseen myös fyysisinä elämäntapahtumina.

Näkemyksesi laajentumisen kautta alat tuntea todelliset, jatkuvat ja toistuvat positiiviset ja tasapainottavat vaikutukset elämässäsi. Sen jälkeen alat myös ymmärtää, mitä rakkausälyllisyys on ihmisyydessä.

Autan, tuen ja ohjaan, miten vastuunottaminen omasta energiastasi, suhteessa ympäristöösi muuntaa todellisuuskokemuksesi vapautuneempaan, sydänlähtöiseen ja rakkausälylliseen olemiseen ja tekemiseen. 

Selkeydestä käsin elämiseen ja selkeyden aktivointiin tarvitset kahta ominaisuutta: luovuuttasi ja mielikuvitustasi, jotka eivät poissulje toisiaan, vaan muodostavat yhdessä tietoisemman elämisen kokonaisuuden.

Enjoying Sunset

Metodit

"Se, mille annat huomiota, luo todellisuutesi." - Dolores cannon

1

Valmennus ja suunnittelu

Ajatteletko ja ideoitko paljon, mutta toteutat vähän?

Onko sinulla paljon tietoa ja annettavaa maailmalle ja ympäristölle niin henkisistä teorioista ja viisauksista, kuin arkeasi tukevista harjoituksista, mutta vähän käytäntöönpanoa oivalluksiesi arkesi tasolla todellistamiseksi?

 

Opastan, miten tuot teoriasi käyttöön arjessasi.

2

Energiaohjaus ja muotoilu

Onko sinulla epäselvyyttä siitä, miten jokin energiadynamiikka tai kvanttimekaniikka toimii ja vaikuttaa eri tasoilla arjessasi?

Oletko tietoinen mielesi voimasta, muttet ole ratkaissut siitä huolimattakaan arjessasi näyttäytyviä haasteita. 

Autan ja opetan sinut ymmärrykseen energiastasi, sisäisen ohjauksesi kyvykkyydestä.

3

Hypnoterapia

Jumitatko jäykkien ajatusten, käsitysten tai näkökulmien kanssa?

Rajoittavatko tietyt tunne-, käytös- ja toimintamallit ihmissuhteissa ja elämässäsi etenemistä?

Oletko mentaalinen tai tunneherkkä ja kipsissä oman voimasi puristuksessa. 

Hypnoterapiassa haasteesi ja ongelmasi ratkaistaan hypnoosin avulla itseparantamismekanismiesi avulla.

TIETOISUUDEN LAAJENTUMINEN
VÄRÄHTELYN KOHOAMINEN
ENERGEETTINEN YHTEYS
NÄKÖALan AVARTUMINEN
FYYSINEN  UUDISTUMINEN
RAKKAUSÄLYLLInen eläminen
"Sinusta tulee energiaomavarainen vasta, kun osoitat itsellesi, että käytät kykyäsi tuoda sisäinen yltäkylläisyytesi näkyviin itsellesi ja jaat tämän rikkauden myös muiden kanssa."
Mother and Daughter by the Lake

Universumin ihmisarkkitehtien aika

"vaivattomin kehittyminen tapahtuu rinnakkain, ei vastakkain, sillä universumi ei ikinä ole vastakkain kanssasi."

värähtely

tietoisuus

Luonnollinen design kaikkialla

Olemme rakentuneet atomeista ja atomit ovat energiaa. Energia värähtelee kaikessa ja kaikkeen joka on olemassa niin fyysisellä kuin metafyysiselläkin tasolla. Energia on universaalia ja rajoittamatonta voimaa, joka virtaa ja värähtelee luonnossa, ihmisissä, eläimissä ja kaikkeen ympärillämme. Yksilöllisesti energiaa ohjataan oman tietoisuuden ja värähtelytaajuuden tason kautta ja tällä voidaan vaikuttaa kaikkeen mikä on muodostunut energiasta. Eli kaikkeen.

24/7 olemassaolon muotoilija

Tietoisuus on informaation siirtymistä ja välittymistä erilaisten ulottuvuudellisten rakenteiden ja muotojen välissä. Tietoisuus on toiminnanohjausjärjestelmä ja toimintasi on ohjaamasi muutoksen kieli. Tietoinen vastuunotto omasta ajattelustaan, näkökulmistaan ja valinnoistaan käynnistää värähtelytaajuutesi muutoksen elämässäsi. Elämäsi ei muutu, ellet ole ohjaamassa muutostasi tietoisuudestasi käsin.

rakkausäly

koherenssi

Sydäntietoisuuden käyttöliittymä

Yhteyskokemuksen teknologiat

Rakkausäly on seurausta tietoisuuden avautumisesta ja sydämestä käsin elämisestä. Sisäinen vapaus ja oman elämän selkeys ovat seurausta tietoisena elämisen valinnasta.

Rakkausälyllisyyden kautta eläminen on tasapainoisin, voimakkain ja johdonmukaisin toimintatapa tuntea yhteys itseen. Lopulta ymmärrät myös, mitä on aito yhteys vaatii. Sydäntietoisuuden avautuminen tuottaa sen, ettet enää ulkoista elämäsi haasteita, ongelmia tai risteyskohtia omasta luomisvoimastasi,  vaan ymmärrät ja hyväksyt, että kaikki tietoisuutesi luo kaikki kokemuksesi ja siten palvelee kasvuasi kohti koherentimpaa elämää.

Käytät aina elämäntoiminnassasi sitä energiaa, mihin sinulla on sen hetkisellä tietoisuuden kapasiteettisi tasolla pääsy. Jos haluat avautua uudelle tasolle elämässäsi, pelkkä älyllisyys elämän ohjauksessa ei enää riitä. Jokainen yksilö on aina omaan lähdekenttäänsä kytkeytyneen värähtelyn ja tietoisuusverkostonsa lähde. Koherenssin eli yhtenäisyyden toimintakulttuurin sisäistäminen yksilötasolla on ainoa  katalyytti rakkausälykkyyden vallankumoukseen planeetallamme ylläpidettyissä yhteiskunnallisissa ja kansallisissa rakenteisiin.

Tilaa Universumin Ihmisarkkitehdin uutiskirje

Kiitos Uutiskirjeen tilauksesta!

Yhteisö

Pääset tietoisuutta kutkuttavien päivitysten äärelle ottamalla somekanavat seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

@Mijamafinland
@tasapainoon.hypnoterapialla
 • MijamaFinland
 • mijamafinland
 • Tasapainoon Hypnoterapialla - omamo.fi FB ryhmä
 • tasapainoon.hypnoterapialla

BLOGI

haluatko tutustua hypnoosin terapeuttiseen maailmaan. LUE LISÄÄ OMAMO.FI/HYPNOBLOGI
bottom of page